Støtte til fengslede tyrkiske forfattere og journalister

Fra demonstrasjonen til støtte til fengslede tyrkiske forfattere og journalister. (Foto: Tom Egeland)   På initiativ fra Norsk Pen gjennomførte en rekke organisasjoner, deriblant Forfatterforeningen,…

demo

Fra demonstrasjonen til støtte til fengslede tyrkiske forfattere og journalister. (Foto: Tom Egeland)

 

På initiativ fra Norsk Pen gjennomførte en rekke organisasjoner, deriblant Forfatterforeningen, markeringen på Eidsvolls Plass foran Stortinget. Fredag var på dagen 100 dager siden fengslingen av journalistene Can Dündar og Erdem Gül.

  • Les også: http://forfatterforeningen.no/artikkel/dnfs-ytringsfrihetspris-2013-til-muharrem-erbey#.VtP6aubwBfU

 
Innledningen var ved Hege Newth Nouri, generalsekretær Norsk PEN, og appellene var ved William Nygaard, leder Norsk PEN, Harald Stanghelle, leder Norsk Redaktørforening, og Vidar Strømme, styremedlem Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling.

Demonstrantene oppfordret Storting og regjering til å sende skarpe protester til sin allierte Nato-partner og medlem i Europarådet; Tyrkia. Myndighetene i Tyrkia forfølger borgere som i skrift eller tale kritiserer presidenten og regjeringen. Dommere, akademikere, forfattere og journalister fengsles.

Blant dem er sjefredaktøren for Cumhurryet, Can Dündar, og lederen av avisens Ankara-kontor, Erdem Gül, som avslørte tyrkiske våpenleveranser til IS i Syria. Påtalemyndighetene har nå lagt ned påstand om dobbelt livstidsfengsel for høyforræderi.

Mange journalister er fengslet på grunn av sine kritiske artikler, og enda flere avventer dommer for å ha utført sin samfunnsoppgave.

Påtalejurister som har etterforsket påstander om grov korrupsjon i president Recep Tayyip Erdogans familie og blant hans medarbeidere, har mistet sine stillinger og blitt straffeforfulgt. Dommere har blitt fengslet for avgjørelser de har truffet.

Akademikere som ber regjeringen starte på nytt fredsprosessen med det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) blir beskyldt for å støtte terrorisme.

Myndighetene i Tyrkia blir sterkt kritisert av ledende internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, Europarådet og EU. Tyrkia er helt nede på 149. plass i Reporters Without Borders’ rangering av pressefrihet i verdens stater.

Organisasjonene oppfordrer den norske regjeringen og andre politiske aktører til å agere kraftfullt for å bidra til at Tyrkia kan ha en plass blant Europas demokratiske rettsstater. Norge bør sammen med andre land ta initiativ til en statsklage til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) om systematiske brudd på ytringsfriheten og domstolenes uavhengighet.

Følgende organisasjoner har sluttet seg til markeringen:

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Presseforbund, Den norske Forleggerforening, Den norske Helsingforskomité, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Juristforbundet, Dommerforeningen, Den internasjonale juristkommisjonen (norsk avdeling), Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Dramatikerforbundet.