Støtte til litteratur med barn og ungdom

Kulturrådet er i gang med en ny forsøksordning, og lyser ut til sammen 4 millioner kroner over to år. De ønsker å se på to…

Kulturrådet er i gang med en ny forsøksordning, og lyser ut til sammen 4 millioner kroner over to år. De ønsker å se på to punkter –

                1) Hvordan stimulere til kvalitativt gode kunstprosjekter med barn og unge og profesjonelle kunstnere i samarbeid?

                2) Kan tildelingene besluttes av et utvalg bestående av barn eller unge?

For å få dette til søker de prosjekter hvor forfattere arbeider sammen med barn og/eller unge. Og en egen gruppe med barn og unge vil være med på å vurdere søknadene deres. Prosjektene skal dreie seg om å skape litteratur, og kan omfatte ulike deler av skriveprosessen.

Forsøksordningen er en utfordring til litteraturfeltet om å undersøke tilnærminger til medskaping av litteratur med barn og unge, i en eventuelt utvidet forståelse av det litterære. Også slik at de unge gis åpning til selv å skape og uttrykke seg gjennom litterære uttrykk i samarbeid med profesjonelle kunstnere.

Retningslinjer for forsøksordningen er vedlagt, dette er en oppfordring og utfordring til å starte å tenke på muligheter. Fire millioner kroner skal fordeles over fire tildelingsøkter over to år. Første søknadsfrist er 5. desember, da vil det kun gjelde prosjekter med barn 0-12 år. Disse prosjektene vurderes av 5. trinns elever. Til neste frist 1. juni vil utlysningen gjelde for prosjekter med ungdom 12-18 år, og vurderes av et ungdomsutvalg. De to målgruppene vil få to frister hver i løpet av to-årsperioden piloten skal vare:

•         5. desember 2017: 0-12 år (vurderes av 10-åringer)

•         1. juni 2018: 12-18 år (vurderes av et ungdomsutvalg)

•         1. desember 2018: 0-12 år (vurderes av 10-åringer)

•         1. juni 2019: 12-18 år (vurderes av et ungdomsutvalg)

Prosjektene eller litteraturen som skal skapes trenger ikke å være beregnet på barn og unge, men formålet er at barn og unge er delaktige eller i samarbeid om prosessen. Dere må gjerne også ha andre samarbeidspartnere.

Har dere spørsmål, kontakt Tora Ferner Lange: tora.ferner.lange@kulturradet.no, tlf: 97065124