Støtter arbeidet for gjenopptakelse av Torgersensaken

Under DnFs årsmøte denne helgen blir det vedtatt å støtte "den innsats og det arbeid som nedlegges for at forfatteren Fredrik Fasting Torgersen skal få…

thorvald steen

Under DnFs årsmøte denne helgen blir det vedtatt å støtte "den innsats og det arbeid som nedlegges for at forfatteren Fredrik Fasting Torgersen skal få gjenopptatt saken mot ham". Bakgrunnen er ny vitenskapelig tolkning av bevismassen som i sin tid bidro til å felle Torgersen. Forslaget kom fra forfatter Thorvald Steen, som var formann i DnF fra 1991-97, og som fikk statsstipend i 2003.

Fredrik Fasting Torgersen (f. 1934) debuterte som lyriker på Gyldendal Norsk Forlag i 1972 med boka Særmelding. Han har gitt ut seks bøker og er medlem av DnF. I 1958 ble han dømt til livsvarig fengsel for "Skippergata-saka", som er navnet man har gitt drapet på Rigmor Johnsen. 

– Det er en stor sak. Men det er det prinsipielle som ligger til grunn for at DnF skal støtte gjenopptakelsen av saken, sier Thorvald Steen, og gir ordet til professor i strafferett, Ståle Eskeland. 

– Dette handler ikke om han er skyldig eller ikke, men at han har krav på å få saken sin vurdert om igjen, sier Ståle Eskeland, som har jobbet med saken siden 1997, og som mener at bevismassen i Torgersensaken er feiltolket. 

Resolusjonen som ble vedtatt lyder:

«En rekke fremtredende forskere ser i dag bevismaterialet som felte Fredrik Fasting Torgersen i 1958 i et helt annet lys enn datidens kunnskap gav grunnlag for. Årsmøtet i Den norske Forfatterforening støtter arbeidet som nedlegges for at forfatteren Fredrik Fasting Torgersen skal få gjenopptatt sin sak. Bevismaterialet må vurderes på nytt ut fra nåtidens sakkyndighet og kompetanse.»