Støtter brudd

Onsdag 20. februar vedtok altså Forfatterforeningen i et ekstraordinaært styremøte å bryte billigbokkontrakten. Hva mener forfatterne selv om avtalen og støtter de styrets vedtak? Roy…

Onsdag 20. februar vedtok altså Forfatterforeningen i et ekstraordinaært styremøte å bryte billigbokkontrakten. Hva mener forfatterne selv om avtalen og støtter de styrets vedtak?

Roy Jacobsen

– Jeg synes dette er veldig fint av foreningen, det er en helt riktig ting å gjøre. Det er ingen logikk i at det skal være lavere royalty på billigbøker enn innbundne bøker. Den bør være flat. Denne handlingen er en utmerket måte å gå inn i forhandlingene på.

– Hva bør royalty på pocket ligge på?

– Målet må være en royalty på 15 prosent.

 


Mirjam Kristensen

– Jeg er helt enig i at forfatteren bør få en reell sum og ikke en symbolsk sum for pocketboka. Egentlig burde vi få mer, ettersom det ikke ligger noe redaksjonelt arbeid bak, men er en resirkulering av det arbeidet forfatteren har nedlagt. Det er i den innbundne utgaven vi får mye igjen fra forlaget. Når det er sagt, er det viktig å ha et forlag, ellers ville vel de fleste utgitt bøkene sine på eget forlag.

– Du har selv utgitt bøker i pocket?

– Ja, og jeg må innrømme at jeg da ikke satte meg inn i hva jeg da ville få for dem. Jeg tror de færreste forventer å tjene noe særlig på pocket, men ser det som et pluss at de overhodet kommer ut i billigbokutgave.

– Lever du av å være forfatter?

– Jeg er håpløs økonomisk, men har tidligere fått arbeidsstipend og andre typer stipend. Nå har jeg en femti prosent stilling ved siden av.

 

 Carl Frode Tiller

– Jeg stiller meg hundre prosent bak aksjonen til Forfatterforeningen. At pocketboka har ligget på en femmer pr bok, er rett og slett for svakt. Jeg ser ingen grunn til at pocketboka ikke skal ha samme royaltysatser som den innbundne utgaven. Selv har jeg vært heldig, uten arbeidsstipend hadde jeg ikke makta å overleve.