Strategier for ytringsfrihetsarbeid

Også DnF er representert i komiteen.  Hva hjelper? Er det aksjoner innenfor landets grenser eller påtrykk utenfra fra eksilmiljøer eller diplomati? Hvem er det viktig…

freedom-of-speech1

Også DnF er representert i komiteen. 

Hva hjelper? Er det aksjoner innenfor landets grenser eller påtrykk utenfra fra eksilmiljøer eller diplomati? Hvem er det viktig å få på banen?

Skal appeller være høflige, bedende, indignerte eller rasende? Hvordan kan vi skape bevegelser i en fastlåst materie og hjelpe mennesker som lever under fortvilende forhold? Hva kan utgjøre en forskjell?

Et panel av ytringsfrihetsforkjempere med ulike erfaringer vil diskutere disse spørsmålene.