Strid om samisk i Samisk Forfatterforening

Samer som skriver på norsk, svensk, finsk eller russisk, er dermed utelukket. Flere samiske forfattere har reagert, melder NRK.  Les saken i sin helhet her:…

uten_navn

Samer som skriver på norsk, svensk, finsk eller russisk, er dermed utelukket. Flere samiske forfattere har reagert, melder NRK. 

  • Les saken i sin helhet her: https://www.nrk.no/kultur/_-historielost-og-diskriminerende-1.14595683

Dersom man ikke er medlem, kan man heller ikke få stipend eller bli innstilt til Nordisk råds litteraturpris.

Forfatter Susanne Hætta Hætta mener det er hårreisende at forbundet utestenger «sine egne».

– Jeg synes det er historieløst, det er ekskluderende, og det er diskriminering, sier hun til NRK.

Hætta har selv norsk som arbeidsspråk, og ble medlem før medlemskriteriene ble endret i fjor. Til tross for mobilisering ble en omgjøring av fjorårets vedtak nedstemt i det nylige årsmøtet.

Hætta mener «språkdiskrimineringen» er ekstra hårreisende, når årsaken til at mange samer ikke har samisk som morsmål er tidligere fornorskningspolitikk.

Leder for Samisk forfatterforening, Inga Ravna Eira, sier at bakgrunnen for vedtaket er flere bekymringsmeldinger om at en stadig mindre del av den samiske befolkningen snakker samisk. Hun svarer slik på kritikken:

– Jeg kan forstå reaksjonene deres veldig godt. Men vår intensjon var å redde det samiske språket. Det var ikke vårt mål å diskriminere noen. Men når man gjør et sånt vedtak, så ble konsekvensene slik som de ble.

Eira får støtte av nestleder Karen Anne Buljo.

– Jeg respekterer medlemmenes følelser, men vi er midt oppi en fornorskning, og den er helt ustoppelig. Derfor er det viktig å markere.