Strømme-veksten fortsetter

Hver fjerde forlagskrone kommer fra strømming. I år er økningen på 22 prosent. Det viser halvårstallene fra Forleggerforeningen, som Bok365 presenterer. Veksten er fortsatt betydelig, men ikke like stor som før.

Første halvår økte forlagsinntektene for allmennbokmarkedet, som omfatter sakprosa, skjønnlitteratur og pocketbøker, med over 20 millioner kroner (4,4 prosent) i forhold til fjoråret, til 535 millioner.

Les saken i sin helhet:
https://bok365.no/artikkel/stromming-trakk-halvarstallene-opp/

Første halvår i 2020 økte forlagenes nettoinntekt fra lydbokstrømming med hele 50 prosent, i år er økningen 22 prosent. Samlet beløper forlagsinntektene seg nå til 141 millioner.

Strømmeinntektene alene utgjør 26 prosent av den samlede allmennbokomsetningen. Strømmeinntektene utgjør med dette nesten det dobbelte av pocketbok-salget.

Forfatterne reddes av minimumsgarantien, skriver bok365. Med den ferske normalavtalen mellom forfatterforeningene og forlagene i minne, er det interessant å se på inntektene per lytting. Inntektene per bok er vikende, men ikke dramatisk. Forlagene får rundt regnet 38 kroner per bok hvor minimum 20 prosent av boka er lyttet til. Av dette sier normalavtalen at forfatterne skal ha 28 prosent (10,60 kroner), men minimumgarantien partene er blitt enige om er på 11 kroner og kommer dermed til anvendelse.

At strømmingen er med på å kannibalisere pocketsalget vises blant annet ved at omsetningsøkningen for lydbok er omtrent like stor som nedgangen for pocket, skriver bok365.

At lydbøkene øker litteraturkonsumet fram går tydelig av at antallet bøker lyttet til (3,7 millioner stk.) nærmer seg antall eksemplarer solgt både av innbundet og av pocket. Legger vi til e-bok salget (196 000 stk.), er antallet digitale-eksemplarer i allmennbok-segmentet for første gang omtrent likt antallet solgt av fysiske eksemplarer.

E-bok er salget er ellers noe av en skuffelse. Antall solgte eksemplarer bryter for første gang en stigende trend og viser en nedgang på 16 prosent. Forlagsinntektene fra e-boka faller imidlertid ikke like mye, kun 3 prosentpoeng, antagelig fordi det nå selges flere e-bøker i fastpris-perioden, skriver nettstedet.