Strømmede lydbøker: 82 % vekst i lyttingen i 2018

Statistikken gir en grundig innsikt i omsetningen i bransjen, fordelt på ulike sjangre, formater og salgskanaler. Bokbransjen er i omstilling. Statistikken viser en betydelig vekst…

lydbok

Statistikken gir en grundig innsikt i omsetningen i bransjen, fordelt på ulike sjangre, formater og salgskanaler.

Bokbransjen er i omstilling. Statistikken viser en betydelig vekst i omsetningen fra digitale bokprodukter. Særlig er det omsetning fra strømmetjenester og salg av lydbøker som øker. Strømming viser en omsetningsvekst på 62,7 prosent, og antall lyttinger hadde en vekst på 82 prosent. Også omsetningen fra salg av e-bøker og digitale læremidler er i vekst.

Samtidig ser vi at den generelle omsetningsnedgangen som begynte i 2017 fortsetter gjennom 2018. Totalt var det en nedgang i omsetning på 6,3 prosent i 2018. Utviklingen i allmennmarkedet, altså skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn, viser en nedgang på 5,6 prosent.

– Bokbransjen er i en spennende omstillingsfase. Digitale utgivelser, og særlig strømming, står for en stadig økende del av omsetningen. Som for andre bransjer gir overgangen til mer digitalt salg lønnsomhetsutfordringer, sier Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Forleggerforeningen. – Boka som medium er i spiss konkurranse med strømming av tv-serier og film, og med annet innhold på nettet. Selv om omsetningen går ned, kan det se ut som at volumet er relativt stabilt, kanskje med en økning. Dette baseres på anslag over antallet solgte bøker i alle format og inkluderer det som lyttes til via strømmetjenestene. I tillegg vet vi at mange lesere ønsker å lese mer enn det de gjør, så her er det et mulighetsrom. Bransjens aktører må sammen bidra til at boka når ut til flere.

 

Om bransjestatistikken

Forleggerforeningens bransjestatistikk publiseres i begynnelsen av juni hvert år. Statistikken baserer seg på innrapporterte tall fra foreningens medlemsforlag og fra bokklubber, samt estimater for totalmarkedet og brutto utsalgspriser.