Strømmetall til himmels

Forleggerforeningens strømmetall for tredje kvartal i år viser en kraftig økning. Forlagsinntektetene øker hele 29 prosent sammenlignet med i fjor, melder bok365.

Samlede netto forlagsinntekter fra strømmetjenestene beløp seg ved utgangen av september i år til 233 millioner kroner.

Les saken i sin helhet:


Dette er allerede 13 millioner kroner mer enn hele årsomsetningen i 2020.

Samlet utgjør nå den digitale omsetningen (lydbok, lydfil og e-bok) en tredjedel av forlagenes inntekter.

Antall bøker lyttet til lå ved utløpet av september på 6,1 millioner bøker, 1,2 millioner flere enn året før. Dette antallet er like stort som antallet papirbøker solgt i allmennmarkedet i år.

For tre år siden beløp forlagenes inntekter fra pocketbok seg til 180 millioner kroner. Tilsvarende inntekter fra strømmingen var den gang kun 83 millioner. I fjor passerte strømmeinntektene pocketboka, og i år summerer forlagsinntektene fra strømmingen seg til nesten det dobbelte av pocketboka (233 millioner mot 123 millioner).