Styret i Forfatternes klimaaksjon trekker seg

Avtroppende styre skriver i en kunngjøring:  «FORFATTERNES KLIMAAKSJON §112 FRYSES NED – NETTSIDEN FORTSETTER Forfatternes klimaaksjon §112 ble i første omgang stiftet for ett år. Forfatterne…

forfatternes_klimaaksjon_nettside

Avtroppende styre skriver i en kunngjøring: 

«FORFATTERNES KLIMAAKSJON §112 FRYSES NED – NETTSIDEN FORTSETTER

Forfatternes klimaaksjon §112 ble i første omgang stiftet for ett år. Forfatterne ville gjøre klimasaken synlig ved å ta i bruk de arenaer forfattere har tilgang til, og det har vi lykkes med. I tillegg til en egen nettside har vi gjennomført skrivedugnader, bidratt med dikt og artikler i pressen, deltatt på en rekke litteraturfestivaler og demonstrasjoner m.m. Vi har bl.a. samarbeidet med kunstnerinitiativet Concerned Artists og akademikerne Concerned Scientists. FKA har også spilt en sentral rolle i aksjonen Klimasøksmål Arktis, som har igangsatt en prosess for å saksøke staten om/når blokkene i 23. konsesjonsrunde utdeles. Individuelt fortsetter vi dette arbeidet. Kampen for det sårbare Arktis vil få et enormt fokus de neste årene, og søksmålet vil avføde en rekke selvstendige aksjoner over hele landet og med det danne en bred folkebevegelse. Forfatteres klimaengasjement er derfor viktigere enn noen gang.

Fra og med FKAs tredje årsmøte 3.mai 2016 takker samtlige av styrets medlemmer for seg. Det mangler ikke på klimaengasjerte forfattere, men valgkomiteen har ikke funnet tilstrekkelig mange kandidater til et nytt styre, mange av de spurte har signalisert at de ønsker å bruke sitt engasjement på andre måter. Vi har erfart at dagens modell med medlemsforening og ressurskrevende nettside er tungrodd. Foreningsstrukturen krever stadig mer administrasjon og regnskapsføring. Vi ser at det er på tide å sette inn kreftene andre steder og åpne oss mot et større felleskap.  

Årsmøtet vedtok å fryse FKA mens nettsiden fortsetter for egen maskin. I nettsidens årsrapport opplyser redaktøren om stor oppslutning, følgelig bør det være gode muligheter for å finansiere nettsiden eksternt. Organisasjonens gjenværende midler tilfaller nettsiden.

Vi takker for oss som styre for FKA og vil på hver vår måte fortsette klimakampen.

Thor Sørheim, Bård Isdahl, Elisabeth Eide, Mette Newth, Astrid Nordang»