Styret og Det litterære Råd

Styret vil se slik ut for perioden mars 2019 – mars 2020: Leder:   Heidi Marie Kriznik                   …

Styret vil se slik ut for perioden mars 2019 – mars 2020:

Leder:   Heidi Marie Kriznik                           

Nesteleder: Sigbjørn Skåden 

Styremedlemmer: Kari Frederikke Brænne, Peter Franziskus Strassegger, Victoria Bø, Mathias Samuelsen, Håvard Syvertsen                                              

Kristine Tofte var innstilt til gjenvalg som styremedlem, men trakk seg rett før valget søndag. Det vil bli holdt suppleringsvalg på medlemsmøtet i november 2019.

 
DET LITTERÆRE RÅD
 
Det litterære Råd vil se slik ut for mars 2019 – mars 2020:
 

Nynorsk

Kjersti Kollbotn

Kjersti Rorgermoen

Nils Henrik Smith

Øystein Orten

 

Bokmål

Cecilie Løveid

Chris Tvedt

Kristian Hæggernes

Kristin Berget

Thomas Lundbo