Styret sender oppropet ut til avstemning blant medlemmene

Forfatterforeningens styre har i dag bestemt å sende støtteoppropet til Norske Dansekunstnere ut til avstemning blant medlemmene.

Kjære medlemmer!

Styret i DnF har mottatt sterke og ulike tilbakemeldinger på vår støtte til Norske Dansekunstneres opprop, som vi signerte sammen med 14 andre kunstnerorganisasjoner.

Styret har i dag bestemt at vi ønsker å forankre denne avgjørelsen i medlemsmassen vår, og vi vil derfor gjennomføre en avstemming over hvorvidt DnF skal eller ikke skal støtte oppropet.

Dere vil motta en mail for digital avstemming i uke 32, da vi ønsker at alle medlemmene skal ha mulighet til å delta etter sommerferien. For dere som ikke kan delta digitalt, vil avstemmingen sendes ut pr. post.

Dere finner mer informasjon om saken på nettsidene våre.

Styret vil følge medlemsflertallet i avstemmingen.

Med vennlig hilsen og ønsker om en god sommer,

Styret i Den norske Forfatterforening

PS: Selv om mange har e-post, er det også mange medlemmer som er på ferie nå. Sekretariatet forteller at det har kommet mange automatiske svar på mailen vi sendte ut, der folk skriver at de er på ferie og ikke sjekker e-post før starten av august. Vi vil for all del unngå at medlemmer opplever at en viktig diskusjon blir tatt uten at de får vært med på den. Hadde vi tatt denne avstemmingen midt i sommerferien, ville vi nok også blitt kritisert for det. Vi har også over 40 medlemmer som ikke har e-post og som må få anledning til å delta.