Styret v. 2.0

DnFs tillitsvalde var 6/5 i seminar for å lære meir om styrearbeid, og bli medvitne rolla si. Bernt Bangstad holdt framlegg om styrers plass i…

dsc_04583

DnFs tillitsvalde var 6/5 i seminar for å lære meir om styrearbeid, og bli medvitne rolla si. Bernt Bangstad holdt framlegg om styrers plass i organisasjonar. Han informerte om styrer sine oppgåver og tillitsvalde sitt ansvar og plikter. Terje Breivik frå Venstre gav konkret informasjon om korleis interesseorganisasjonar kan påverke direkte inn mot Stortinget i konkrete saker.

Ved sidan av det faglege programmet, var samlinga også ein måte for skrivarorganiasjonane å møtest og gjere noko ilag. Tillitsvalde frå Norske Barne – og Ungdomsbokforfattere, Dramatikerforbundet, Kritikerlaget og Norsk Oversetterforening var også på seminaret.