SV-Øvstegård: Også strømmetjenester må reguleres for å oppnå litteraturpolitiske mål

DnF-leder Heidi Marie Kriznik og nestleder Amalie Kasin Lerstang møtte mandag SVs kulturpolitiker Freddy Andre Øvstegård, som sitter på Stortinget for Østfold.

Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti, Østfold

Forfatterforeningens leder og nestleder møtte Øvstegård til en kaffeprat på =Oslos kafe.

– Takk til Freddy Andre Øvstegård for et godt møte, sier Kriznik. – Vi setter stor pris på Øvstegårds forståelse for profesjonelle kunstneres kår, og hva som virker for å oppnå måla for litteraturpolitikken: Mangfold og bredde. Og en god kunstnerøkonomi.

Hun forteller at de blant annet snakket om Bibliotekvederlaget, som er svært viktig for de skjønnlitteræres tilgang til stipender. DnF understreket at det er viktig at bibliotekvederlagets størrelse ikke bare verdibevares, men får en reell verdiøkning.

Forfatterforeningen er takknemlig for at Freddy Andre Øvstegård gjentatt vektlegger at de vil gå inn for rausere stipendordninger og øke antall hjemler under statens kunstnerstipend.

I partiprogrammet til SV står det at SV foreslår å opprette 500 nye stipender over en fireårsperiode. – Det er det bare å bejuble, sier Kriznik.

For å oppnå et mangfold av litterære uttrykk må forfatterne gis tid og økonomisk rom for fordypning. Stipender går direkte til den som skaper, og tildelinger gjør at forfatternes tid kan brukes til å skape. Stipendene er et treffsikkert virkemiddel i kunstnerpolitikken og har en direkte effekt på̊ kunstnernes økonomi.

Videre vil DnF anerkjenne at Øvstegård er så klar på at strømme- og abonnementstjenestene, på lik linje med de øvrige aktørene i en boklov, må reguleres for å oppnå målene for litteraturpolitikken: Mangfold og bredde.

Det skaper sterk ubalanse i et regulert marked når et ledd kan operere uten de rammene bransjen ellers er underlagt. Nå er det ikke sikkert at de samme virkemidlene virker for strømmetjenestene som for bokhandlerne, men det må være noen krav om synliggjøring av et mangfold og å gi noe tilbake. Det hadde Øvstegård og DnF en felles forståelse av.

– Vi ser frem til å diskutere dette videre og ser frem til flere møter i framtida med SVs kulturpolitiske talsmann. Mange tusen takk for møtet, avslutter Kriznik.