SV vil løfte kunstnerøkonomi og bibliotek

I likhet med i fjor foreslår SV å øke størrelsen på kunstnerstipendene, de vil gi 7,7 millioner til en slik lønnsreform. Samtidig foreslår de å…

sv_logo

I likhet med i fjor foreslår SV å øke størrelsen på kunstnerstipendene, de vil gi 7,7 millioner til en slik lønnsreform. Samtidig foreslår de å opprette 50 nye arbeidsstipender.

I regjeringens budsjettforslag er det gitt en minimal økning til både kunstnerstipend og Norsk kulturfond. Økningen er så liten at det gir en realnedgang. SV foreslår å øke bevilgningene til Kulturfondet med 80 millioner. En slik økning vil blant annet kunne gå til styrking og videreutvikling av innkjøpsordningene for litteratur.

SV foreslår også i år et nasjonalt bibliotekløft. Tanken er at dette skal gjennomføres over 5 år med en ekstrabevilgning til kommunene på 200 millioner per år.
I budsjettforslaget skriver SV at «Kunstnere er en av de få yrkesgruppene i Norge som har opplevd en nedgang i reallønn de siste årene. SVs mål er at kunstnere skal ha samme vilkår og rettigheter som andre arbeidstakere.»