Svak stigning i e-boksalget

Les Klassekampens reportasje med kommentarer fra bokbransjen her: http://www.klassekampen.no/article/20150203/ARTICLE/150209989 Salgstallene er imidlertid lave sammenlignet med omsetningen av papirbøker. E-boksalget i Norge utgjør 1,4 prosent av…

Faksimile Klassekampen
  • Les Klassekampens reportasje med kommentarer fra bokbransjen her: http://www.klassekampen.no/article/20150203/ARTICLE/150209989

Salgstallene er imidlertid lave sammenlignet med omsetningen av papirbøker. E-boksalget i Norge utgjør 1,4 prosent av den samlede bokomsetningen (akademiske titler ikke medregnet). 

Også i januar viser tallene fra Bokdatabasen, som Klassekampen har fått tilgang til, en svak økning: I år er det blitt solgt 1844 flere e-titler enn på samme tid i fjor.

Omregnet til kroner ble det solgt 15 prosent flere norske e-bøker i 2014 enn i 2013.

Direktør Kristenn Einarsson i Den norske Forleggerforening tror skjønnlitterære e-bøker representerer 3-4 prosent av totalomsetinngen av skjønnlitteratur. Dette er imidlertid bare et anslag, siden det ikke foreligger så spesifikke tall. 

Ifølge Forleggerforeningen vil resultater fra flere undersøkelser om digitale lesevaner komme i løpet av det nærmeste halvåret. 

I Storbritannia viser tall fra Nielsen BookScan en mer betydelig overgang fra papir til e-bøker. Salget av papirbøker har gått ned med over 150 millioner pund siden 2009. I 2014 var salgssvikten på 1,3 prosent (målt i økonomisk omsetning) og 1,9 prosent (målt i bøkenes salgstall). Verst var tallene for voksen skjønnlitteratur, der salgssvikten var på 5,3 prosent (i pund) og 7,8 prosent (i salgstall). 

I USA representerer salget av e-bøker over 20 prosent av den totale bokomsetningen. 

En undersøkelse som Ipsos MMI har gjort for Bokhandlerforeningen i desember, viser at kjøpet av bøker holder seg høyt og at fysisk bokhandel fremdeles er viktigst for folk flest.

Undersøkelsen viser at fysisk bokhandel fremdeles er viktigst for folk flest: 72 prosent oppgir å ha kjøpt bøker siste året, opp 2 prosentpoeng fra 2013. 65 prosent oppgir at sist de kjøpte en bok, skjedde det i bokhandelen. Dette er to prosentpoeng opp fra tilsvarende undersøkelse gjort i desember 2014, og høyeste måling siden undersøkelsen første gang ble gjennomført i 2002. 

14 prosent oppgir at de kjøpte forrige bok på nettet, tilsvarende 2013. 58 prosent tror de i fremtiden kommer til å handle i fysisk bokhandel, ett prosentpoeng opp fra 2013. 25 prosent mener at de i fremtiden kommer til å handle flesteparten av bøkene sine på nettet, to prosentpoeng ned fra 2013. 

5 prosent oppgir at den forrige boken de kjøpte (betalte for og lastet ned) var en e-bok, samme som i 2013.