Sveits har vedtatt fastprislov for bøker

Sveits har nå fått det mange i bokbransjen etterlyser: fastprislov for bøker. Det sveitsiske parlamentet, Bundeshaus, har vedtatt en egen fastprislov. Sveits er dermed det…

Sveits flagg

Sveits har nå fått det mange i bokbransjen etterlyser: fastprislov for bøker. Det sveitsiske parlamentet, Bundeshaus, har vedtatt en egen fastprislov. Sveits er dermed det tolvte landet i Europa med fastpris: Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike og Sveits regulerer fastpris ved lov, mens Ungarn, Slovenia og Norge har fastpris gjennom bokavtaler. Både Forfatterforeningen og Forleggerforeningen synes det sveitsiske vedtaket er strålende. Sveits tar konsekvensen av erfaringene fra de landene som praktiserer et system med frie bokpriser: Der går nemlig ikke bokprisene ned. Tvert imot gir faste bokpriser et større litterært mangfold i butikkene og lavere priser enn hva friprisregimene kan vise til.  

 

DnF-leder Anne Oterholm er strålende fornøyd med vedtaket i Sveits: – I Norge har konkurransemyndigheten en tendens til å forestille seg at modernisering og utvikling av bokmarkedet betyr de-regulering, sier hun i en kommentar. – Som om en litteraturpolitikk som har til hensikt å støtte mangfoldet i litteraturen ikke er fremtidsrettet. Nå ser en at stadig flere land i Europa konkluderer med at frie bokpriser ikke engang fører til billigere bøker. Den gjennomsnittlige bokprisen øker nemlig mer i friprisland enn i fastprisland, og da faller i grunnen kronargumentene til konkurransemyndigheter og Fornyings- og administrasjonsdepartementet her i Norge. Faste bokpriser gir et større litterært mangfold i butikkene og lavere priser enn hva friprisregimene kan vise til. Nå har også Sveits fått sin bokprislov. I Frankrike konkluderer man med at bokloven er en lov for fremtiden. Kan de ha et poeng?   

Også Forleggerforeningen er tilfreds med det sveitiske vedtaket:   

– Våre kolleger i Sveits har gjort et solid argumentasjons- og dokumentasjonsarbeid, og har gjennom loven nå fått et hensiktsmessig regelverk som vi håper skal være tjenlig for forfatterne, boklesingen og boksalget i Sveits i mange år framover, sier administrerende direktør Per Christian Opsahl (bildet) i Den norske Forleggerforening.

 

Det sveitsiske bokhandler- og forleggerforbundet (SBVV) har arbeidet i syv år for å få politisk gjennomslag for faste bokpriser.

– Følgene av de-reguleringen i Sveits ble etterhvert tydelige: Omsetningen stagnerte, antall bokhandlere gikk ned, prisene steg, sier SBVV-direktør Dani Landolf. – Vi fikk gehør for at bøker er kulturgods, det vil si kunnskapsbærere som gir grunnlag for læring. Det var nødvendig å treffe særskilte tiltak for å opprettholde det kulturelle mangfoldet til dette enestående produktet. Dessuten kunne vi legge fram dokumentasjon på at bokprisene stiger raskere i friprisland enn i fastprisland, sier Landolf ifølge en pressemelding fra Forleggerforeningen: – En fastprisordning som kulturstimulerende middel har en fordel framfor alle andre stimuleringstiltak ved at den ikke koster staten noe. Med fortjenesten fra titler som selger godt, kan forlag bære produksjoner med større risiko, avslutter Landolf.

Den sveitsiske loven har en fastprisperiode på minst 18 måneder og gjelder også netthandel.

I likhet med den tyske loven er det etter den sveitsiske loven ikke tillatt å levere til bransjefremmede forhandlere med lavere priser eller bedre betingelser enn til bokhandelen.