Svenska Akademiens nordiske pris til Eldrid Lunden

Eldrid Lunden er tildelt Svenska Akademiens nordiske pris på 400 000 kroner.

Fotograf: Cato Lein

Prisen deles ut til mottakere fra de nordiske landene, som har gjort en betydningsfull innsats innen noen av Akademiets virksomhets- eller interesseområder.

Siste års mottagere har vært Dag Solstad (2017), Agneta Pleijel (2018), Karl Ove Knausgård (2019) og Rosa Liksom (2020). Eldrid Lunden er første norske kvinnelige vinner av prisen.

Eldrid Lunden (født i 1940 i Naustdal i Sunnfjord) er utdannet cand. philol. ved Universitetet i Oslo og jobbet en tid som lærer i ungdomskole og gymnas og deretter ved Høgskolen i Volda, før hun i 1982 var med å starte Forfatterstudiet i Bø ved Høgskolen i Telemark. I 1996 ble hun Norges første og eneste professor i skrivekunst.

I 1960-årene var Lunden knyttet til kretsen omkring tidsskriftet Profil, der hun også en tid var redaksjonsmedlem, og i 80-årene var hun medredaktør av det svenske tidsskriftet Café Existens. Lunden har også vært medlem av Den norske Forfatterforenings litterære råd.

Eldrid Lunden debuterte med diktsamlingen «F.eks. juli» i 1968. Hennes dikt har blitt oversatt til flere språk, og hun har mottatt en rekke priser. Det særegne ved hennes forfatterskap er hennes lavmælte stemme som stille undersøker språkets vilkår i møtet med (den kvinnelige) erfaring og sansing, samt ser det ukjente i det velkjente. Hun blir i dag sett på som en stilskaper innen norsk og nordisk poesi – og som poet, tidsskriftmedarbeider, kritiker og pedagog har Lunden hatt en sentral posisjon innen samtidslitteraturen de siste 50 årene.