Sveriges riksdag: Ja til lav moms på e-bøker

Den svenske riksdagen sier ja til lavere moms på e-bøker. EU-reglene tillater medlemslandene å senke momsen på alle typer bøker – unntatt de digitale. Dermed har vanlige bøker i Sverige hatt lav kulturmoms – 6 prosent – mens e-bøker og nedlastbare lydbøker har hatt 25 prosent moms. En skatteutredning i Sverige konkluderte med at samme momssats må omfatte alle typer bøker – og det sier svenske riksdagen seg nå enig i.

Svensk flagg

Den svenske riksdagen sier ja til lavere moms på e-bøker. EU-reglene tillater medlemslandene å senke momsen på alle typer bøker – unntatt de digitale. Dermed har vanlige bøker i Sverige hatt lav kulturmoms – 6 prosent – mens e-bøker og nedlastbare lydbøker har hatt 25 prosent moms. En skatteutredning i Sverige konkluderte med at samme momssats må omfatte alle typer bøker – og det sier svenske riksdagen seg nå enig i.

En samlet svensk bokbransje har – som her i Norge – forsøkt å presse politikerne til å arbeide for å endre EU-reglene. I et felles debattinnlegg i Svenska Dagbladet argumenterte Förläggarföreningens leder Eva Bonnier og Författarförbundets leder Mats Söderlund for at dagens regler er urimelige. De skrev at «utan enhetlig bokmoms hamnar svenska och europeiska förlag på efterkälken både vad gäller e-boksutgivningen och när det gäller den förväntade, starka utvecklingen av innehållstjänster på internet.»

Riksdagsbeslutningen gjaldt Sveriges syn på EU-kommisjonens såkalte «grønne bok» om merverdiskattens fremtid. Blant punktene finnes spørsmålet om lik moms for alle typer bøker uavhengig av format (papir/lyd/digital).

I kommisjonen har det vært påpekt at det er urimelig at moms- og skattesatsene har variert for sammenlignbare produkter og tjenester avhengig om de fantes i tradisjonelt format eller i et såkalt digitalt miljø.

Riksdagens skatteutvalg påpekte før riksdagsdebatten at «det är viktigt att samma moms kan gälla både i traditionella sammanhang och i en digital miljö.»

Dette synet valgte altså den svenske riksdagen å følge. Dermed åpnes det for lav kulturmoms også på e-bøker i Sverige.

I Norge har Finansdepartementet innført moms på e-bøker fordi de regnes som «digitale tjenester», mens papirbøker er unntatt fra moms av litteratur- og kulturpolitiske hensyn.