SVs alternative statsbudsjett og merknad til statsbudsjett

SV vil i sitt alternative budsjett øke Kulturfondet med hele 100 millioner kroner! Det skriver Heidi Marie Kriznik i denne kommentaren.

Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti, Østfold

Av Heidi Marie Kriznik, leder i DnF

Når regjeringen nå i siste budsjettrunder kutter Kulturfondet med 10 millioner https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kulturfondet-reduseres-med-10-millioner er det trøst å finne ved å lese de øvrige partienes alternative budsjett. Og i SVs alternative budsjett foreslås det en økning av Kulturfondet med hele 100 millioner kroner!

Til Dagsavisen i dag omtaler SVs kulturpolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, denne regjeringens kutt som en hån mot kulturlivet. Som han sier videre: «Midt i den mest krevende situasjonen for norsk kulturliv siden 2. verdenskrig, kutter man i en av de viktigste ordningene i norsk kulturliv, nemlig Kulturfondet». https://www.dagsavisen.no/kultur/sjokkert-over-rajas-millionkutt-1.1809653

Freddy André Øvstegård ser betydningen av Kulturfondet, og betydningen av frie kunstnermidler. Og stipend. Det kan en også lese ut av SVs alternative sttasbudsjett. Øvstegård har tidligere uttalt at de ekstra kunstnerstipendene bevilget under koronapandemien må gjøres permanente. Og blant merknadene til statsbudsjettet kan en lese følgende merknad: «Kulturlivet har lidd kraftig under pandemien, og at ettervirkningene vil vare lenge. I 2021 risikerer kulturlivet å stå uten velfungerende ordninger for både kunstnere og ansatte i kulturlivet. Dette medlem foreslår derfor å videreføre kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende med sats på 80 pst. også i 2021. Ekstra kunstnerstipend må gjøres permanente, og alternative arbeidsfellesskap for kunstnere må styrkes.»

Takk, Freddy André Øvstegård  @freddyandreøvstegård