Aktuelt

Svs forslag gir økt kommersialisering

I Klassekampen i går uttalte SVs finanspolitiske talsmann, Lars Egeland, at momsfritak for ebøker "i realiteten er en støtte til triviallitteraturen forlagene gir ut." Hans…

I Klassekampen i går uttalte SVs finanspolitiske talsmann, Lars Egeland, at momsfritak for ebøker "i realiteten er en støtte til triviallitteraturen forlagene gir ut." Hans forslag er å innføre en flat kulturmoms på rundt åtte prosent. Bakgrunnen er at han mener verken bokhandlere eller forleggere ivaretar sitt kulturelle ansvar i tilstrekkelig grad.

Det vekker sterke reaksjoner hos bokhandlere, forfattere og forleggere, som uttaler seg i dagens Klassekampen. Styreleder i Forleggerforeningen Geir Berdahl, mener Egelands forslag vil føre til enda mer kommersialisering av bokbransjen, fordi det vil føre til dyrere bøker. Det vil igjen gi mer kommersielle lister fra forlagenes side.

Berdahl synes det er rart at dette kommer når bransjen står foran en så uforutsigbar framtid, spesielt når det har vist seg såpass fruktbart med momsfritak.

Randi Øgrey, leder i Den norske bokhandlerforeningen, stiller spørsmål ved faktagehalten. I fjor kunne Telemarksforsknings bokbransjeundersøke for Kulturdepartementet vise til at bokhandlerne oppfyller samfunnskontrakten i bokbransjeavtalen. Også hun er overrasket over at finanspolitikken styrer kulturpolitikken i SV, og mener det må være et brudd på alt det SV tidligere har stått for med hensyn til bevaring av norsk språk. Samt at forslaget om flat moms åpenbart vil føre til mer kommersialisering.

Stortingets høring

Forfatterforeningens leder Anne Oterholm var til stede under finanskomiteens høring tirsdag, der hun holdt en innledning om hvordan forfatterne ser på momsfritak for ebøker. Som hun også skriver i en leder her på siden, presiserte hun at vi står overfor viktige omstillinger, og at innføring av kulturmoms nå kan knekke hele bransjen.


Oterholm deler noe av Egelands kritikk til noe av det som skjer i bokbransjen, men viste til at den kommersialiseringen vi i dag ser i bokhandlene, faktisk har vært ønsket av myndighetene.


Bjarne Buset, informasjonssjef i Gyldendal, sier til Klassekampen at man godt kan diskutere kulturmoms, men at det i så fall må skje med et mer langsiktig perspektiv, sier. Når bokbransjen er i en så kritisk fase som nå, er momsfritak desto viktigere. En flytting fra papirboka til eboka vil ikke utgjøre noe tap for staten.