Aktuelt

Sykepengeordningen for selvstendig næringsdrivende forbedret

Vi fortsetter å jobber for bedre sosiale rettigheter for forfattere, særlig gjennom #Kunstnernettverket. Nå står statsbudsjettet for tur.     Mette Møller (gen.sekr.)

Vi fortsetter å jobber for bedre sosiale rettigheter for forfattere, særlig gjennom #Kunstnernettverket. Nå står statsbudsjettet for tur.
 
 
Mette Møller
(gen.sekr.)