Aktuelt

Syrisk-norsk møte AVLYST

Mandag 4. og tirsdag 5. november var syriske forfattere og intellektuelle invitert til Oslo til seminar, oversetterverksted og poesikveld. UDI gav avslag på visumsøknaden til…

lukman_derky

Mandag 4. og tirsdag 5. november var syriske forfattere og intellektuelle invitert til Oslo til seminar, oversetterverksted og poesikveld. UDI gav avslag på visumsøknaden til fire av de inviterte gjestene og møtet blir derfor avlyst. Avslagene er begrunnet med at den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen i dagens Syria gjør det sannsynlig at folk vil forsøke å bosette seg for eksempel i Norge, når de ifølge UDI mangler nødvendige bånd til sitt hjemland. De inviterte som har fått avslag på sine visumsøknader bor ikke lenger i Syria. Mange forfattere og intellektuelle er tvunget ut av Syria for lenge siden. Arrangementet er støttet økonomisk av Utenriksdepartementet.

– Norske myndigheter hevder at de vil bidra til en løsning av konflikten i Syria. De er opptatt av at konflikten ikke skal spisses ytterligere og at opposisjonen ikke skal radikaliseres. De ønsker kulturutveksling mellom Norge og Syria, men samtidig gjør de det umulig at slik utveksling kan finne sted, sier leder i Den norske Forfatterforening, Sigmund Løvåsen.

Møtet ville ha vært en mulighet for et norsk publikum til å få et innblikk i og et mer nyansert bilde av Syrisk kultur, litteratur og situasjonen i landet. En mulighet vi svært sjelden får i disse dager. Norsk Pen og Forfatterforeningen beklager det som har skjedd.

– Dette er pinlig for Norge og svært vanskelig å forklare for de inviterte gjestene som ser på Norge som en forsvarer av fred, ytringsfrihet og toleranse. Den praktiske politikken stemmer ikke overens med det bilde norske politikere forsøker å gi av oss her hjemme i Norge og ute i verden, sier Løvåsen.

De inviterte gjestene er i dag bosatt i De Forente Arabiske Emirater, Tyrkia, Libanon, Frankrike, Danmark og Italia. De fleste har vært tilknyttet Beit al Qasid, poesiens hus i Damaskus, som var kjent for sine poesiaftener fram til opprøret startet

Arrangementet er utsatt med håp om at norske myndigheter vil møte Forfatterforeningen og PEN til konstruktive samtaler hvor vi kan diskutere hvordan vi skal kunne skape denne typen  kulturelle møteplasser slik situasjonen er i dag.

Arrangementet er et samarbeid mellom Den norske Forfatterforening og Norsk PEN