– Ta biblioteket ut på idrettsarenaen!

Bodø er i ferd med å få et nytt folkebibliotek, og biblioteksjef Sonja Osnes appellerer til lokale forfattere for å gi biblioteket en "før-première" på…

Biblioteksjef Sonja Osnes

Bodø er i ferd med å få et nytt folkebibliotek, og biblioteksjef Sonja Osnes appellerer til lokale forfattere for å gi biblioteket en "før-première" på bøkene deres, samt at forlagene sender forfatterne ut på opplesningsturné. Selv bør biblioteket oppsøke andre arenaer for å nå ut.

1. Etter din mening, hva er bibliotekets viktigste funksjon?

Bibliotekets viktigste funksjon er å ha gode åpningstider, ha godt og bredt utvalg av alle typer medier, være endringsvillig og ha medarbeidere som har service i fokus. 

2. Hvorfor vil du være bibliotekar?

Jeg er ikke utdannet bibliotekar. Kommer fra SAS-systemet og har ledelse, organisasjonsutvikling, økonomi og prosjektering som mine felt.

3. Hva er den/de viktigste endringene i biblioteket de siste 20 årene?

Den rivende IT-utviklingen og bibliotekarer med ny tilleggskompetanse som gjør at barn/unge i større grad tiltrekkes bibliotek.

4. Utlånsstatistikk viser at de bøkene som selger mest i bokhandelen også lånes mest ut på bibliotekene, hvordan kan en klare å
formidle en større redde i bibliotekene? Er det overhodet mulig? Hva må eventuelt til for at man skal få det til?

Større bredde? At bibliotekene viser seg på andre arenaer som f.eks festivaler, markedsdager, idrettsarenaer, på stranda, på fjellet m.m. At man i større grad henger seg på ulike markedstiltak i samarbeid med andre, som igjen bidrar til at befolkningen ser hva et bibliotek virkelig er og innehar.  

5. Hva ønsker en bibliotekar seg av et bibliotek/forfattersamarbeid?

Avstandene er store i dette landet. Det gjør at økonomien ikke holder til å engasjere kjente forfattere til bibliotekene pga kostnadene deres. Bibliotekene er storkjøpere av bøker/media og forlagene burde tilstrebe at vi får noe igjen. Det kan være i form av turnéer de sender forfatterne ut på som kommer bibliotekene til gode. Lokale forfattere burde tilby sine tjenester til lokal-bibliotekene bl.a, slik at gruppen(e) de retter seg mot kan få en "før-premiere" med dem. 

6. Hvis du kan ønske deg en ting til biblioteket ditt (og prislappen på nsket ikke spilte noen rolle), hva ville det vært?

Når nå Bodø står i ferd med å få nytt bibliotek, er det å håpe at det ikke spares på noe når det gjelder teknisk utstyr og få ansatt medarbeidere som har ny og spennende kompetanse som bidrar til å skape et attraktivt, innovativt og fleksibelt bibliotek med høyt servicenivå.