Takk for innsatsen, Mette Møller!

I dag har Mette Møller sin siste arbeidsdag som generalsekretær i Den norske Forfatterforening. Vi har tatt en prat med Mette om hennes 15 år i DnF.

Av Tom Egeland
Generalsekretær Mette Møller slutter i DnF etter 15 år.

Generalsekretær Mette Møller slutter i DnF for å bli direktør i Fond for utøvende kunstnere.

Juristen Møller har vært uvurderlig både for medlemmene, administrasjonen og litteraturfeltet. Mange enkeltmedlemmer har fått nyttig bistand i konflikter med forlag eller andre aktører.

For DnF-leder Heidi Marie Kriznik er det ingen tvil om at DnF kommer til å merke at organisasjonen mister en stor ressurs når Mette går videre, ikke bare når det gjelder ulike typer forhandlinger, men på mange andre områder.

– Vi er uansett svært takknemlig for de årene hun har valgt å være i Forfatterforeningen, sier Kriznik.

I alle år har Mette Møller unngått fokus på seg selv, men i dag slipper hun ikke unna. Hva husker hun selv best fra sine 15 år i DnF?

– Jeg har mange gode minner. Jeg har jobbet med tre ledere med et sterkt engasjement for forfattere og litteraturpolitikk og en stab som har vært dyktige og dedikerte. Jeg har opplevd at forfattere er kravstore på litteraturens vegne og beskjedne på egne vegne, og at solidaritet fortsatt er viktig. Utvist solidaritet blant så mange individualister utgjør en fantastisk kraft!

– Hvordan har bransjen forandret seg på disse årene?

– Bransjen har blitt utfordret av digitaliseringen, av nye aktører, og økt konkurranse om folks tid. Når det er sagt, så har tregheten i bokbransjen på noen områder vært bra, vi har klart å opprettholde noen økonomiske og avtalemessige strukturer selv om formidling og omsetning av litteratur har endret seg mye.

– Du er advokat og dermed strukturert i hodet. Hvordan har det vært å samarbeide med forfattere som kanskje ikke er like strukturerte som deg?

– Takk for komplimenten! Forfattere er ulike, men de fleste er veldig strukturerte når de skriftliggjør et tema eller en sak, og det er til god hjelp når en skal hjelpe. Jeg har satt stor pris på å møte mange forskjellige forfattere, selv om det er i situasjoner der de er frustrerte, fortvilte eller forbanna.

– Finnes det fordommer mot forfattere du føler trang til å rydde opp i?

– Myter er det kanskje fortsatt, men fordommer, nei.

– Hva er den største utfordringen norske forfattere står overfor i 2021?

– Press på frikjøp av rettigheter, fragmentering av bransjen i alle ledd, nye aktører som er ukjent og likegyldige til det norske litterære systemet som har tjent litteraturen og forfatterne godt.

– Hva er viktig for DnF i tiden fremover?

– Å bevare det kollektive!

– Har du et siste råd til forfattere?

– Hold ut!