Takk til Sigbjørn Skåden og Victoria Bø

Kjære forfattere, Forfatterforeningens digitale årsmøte er gjennomført, og jeg vil takke for at så mange stilte seg bak denne måten å gjøre det på, og…

uten_navn

Kjære forfattere,

Forfatterforeningens digitale årsmøte er gjennomført, og jeg vil takke for at så mange stilte seg bak denne måten å gjøre det på, og at så mange deltok i valg av budsjett, handlingsprogram og valg av styre- og rådsmedlemmer.

Styret som ble valgt i 2019 gjennomførte denne uka sitt siste styremøte som videomøte.

Vanligvis takkes avtroppende styremedlemmer av på årsmøtet, det fikk vi ikke til i år.

Sigbjørn Skåden ble valgt inn i styret i 2014, de siste tre årene har han vært nestleder, og jeg vil takke han for godt samarbeid, kloke betraktninger og støtte, og innsatsen for å få på plass gode medlemsmøter som blant annet har vektlagt ytringsfrihet, utenforskap, og minoritetsperspektivet. I tillegg vil jeg trekke frem arbeidet Sigbjørn gjorde i forkant og under Forfatterforeningens 125-års jubileum. Som en av to ledere for jubileumskomiteen planla og bidro han til gjennomføringen av seminar om ytringsfrihet, internasjonal solidaritet og truede språk, hvor deltakere fra samiske og belarussiske forfatterorganisasjoner fikk snakke på eget språk, i tillegg til en simultantolket forfattersamtale på samisk med Rauni Magga Lukkari og Marry Á. Somby. Det har vært inspirerende å jobbe med Sigbjørn. Mange takk for innsatsen som styremedlem og nestleder i Forfatterforeningen.

Victoria Bø ble valgt inn i styret i 2018, og har vært med i internasjonalt utvalg siden 2016, det siste året som leder av utvalget. Victoria som når går av som styremedlem, har vært pådriver for å få på plass en norsk versjon av Woman Scream – festivalen initiert av Jael Uribe som fikk Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris for 2016.. Victoria har bidratt til gjennomføringen av denne festivalen tre år på rad. Victoria har også deltatt som styremedlem på European Writers Council i Minsk, Belarus. Jeg vil takke Victoria for stort engasjement, gode tilbakemeldinger og at hun aldri har sagt nei til å ta på seg ekstra arbeid for Forfatterforeningen. Mange takk for innsatsen for  Forfatterforeningen.

Og så vil jeg benytte anledninga til å takke de som har sagt ja til å stille til gjenvalg, og å ønske velkommen ny nestleder Amalie Kasin Lerstang, og nytt styremedlem Jens M. Johansson. Du kan lese mer om disse kandidatene på nettsiden til Forfatterforeningen: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/her-er-kandidatene-til-styret-og-det-litteraere-rad .

Vel blåst delvis årsmøte, vi satser på et nytt årsmøte til høsten.

Alt godt!