Takk til Trine Skei Grande, velkommen til Abid Raja

På vegne av Forfatterforeningen takker jeg Skei Grande for den innsatsen hun har gjort for kunsten og kulturen som kulturminister. Jeg tror ikke at hennes…

abid_raja_og_trine_skei_grande

På vegne av Forfatterforeningen takker jeg Skei Grande for den innsatsen hun har gjort for kunsten og kulturen som kulturminister. Jeg tror ikke at hennes engasjement for litteratur og kulturfeltet blir mindre, selv om det en periode kanskje blir mindre synlig. Samtidig vil jeg gratulere og ønske Abid Raja velkommen som ny kultur- og likestillingsminister.

Abid Raja har tidligere uttalt at det var bøkene, og en oppmerksom bibliotekar, som gjorde at han fant veien tilbake til videregående etter at han hadde droppa ut av skole.

Raja har erfart hvilken avgjørende betydning litteraturen kan ha, og forstår at det som skrives må kunne nå fram til leserne og få en betydning både i den private og i den offentlige samtalen. Biblioteket er en av de viktigste pilarene i demokratiet vårt, og Forfatterforeningen ønsker velkommen en kulturminister som har sett betydningen av det.

Den nye kulturministeren skal naturligvis få tid til å sette seg inn i alle kulturfeltets mangfoldige sider. Jeg vil likevel oppfordre ham til, når næringspotensialet skal vurderes og ordninger diskuteres, å lytte til kunstnerne, forfatterne, de som skaper og produserer innholdet som hele bokbransjen er avhengig av, være seg forlag, eller litteraturhus, for å nevne noen.

Jeg er gjerne med å diskutere hva som skal til for at skjønnlitteratur fortsatt skal bli skrevet, formidla, snakka om og lest. Ikke bare rundt de tinga som handler om rammebetingelser, men også om hva skjønnlitteratur er, og hva og hvem den er relevant for. Noe som selvfølgelig også er knytta til forfatterøkonomien og forfatternes vilkår.