Tanker fra lederen etter årsmøtet

Jeg tror jeg har veldig mange med meg når jeg beklager Kjartan Fløgstads utmeldelse av Forfatterforeningen. Det er leit at han så tydelig opplever at…

_syn5363-2

Jeg tror jeg har veldig mange med meg når jeg beklager Kjartan Fløgstads utmeldelse av Forfatterforeningen. Det er leit at han så tydelig opplever at han ikke er blitt ivaretatt av foreningen.  

Den 15. november i fjor beklagde Forfatterforeningen æresrettens virke. I det påfølgende offentlige ordskiftet ble det skapt et inntrykk av at vi unnskyldte forfatternes virke. Det gjorde vi ikke. Forfatterforeningens beklagelse handler om at en kunstnerorganisasjon etter krigen agerer som rettsinstans.

Forfatterforeningens beklagelse er i det vesentligste bygget på og basert på opplysninger  i Johan Ringdals bok Ordenes pris, som ble utgitt i anledning DnFs 100-årsjubileum i 1993, og på materiale i boka som kom i 2013 med tittel: Men viktigst er æren av Dag Solhjell og Hans Fredrik Dahl.

Solhjell er en av dem som i ettertid har skrevet kronikker som vi har gjengitt på nettsiden vår. På årsmøtet i Forfatterforeningen ga Fløgstad klart uttrykk for at vi også burde ha gjengitt hans kronikker. I ettertid ser jeg at jeg burde ha oppfordra Fløgstad til å sende inn kronikker, og gjengitt dem på våre nettsider.  Fløgstad, Rem og Søbye sin siste kronikk er nå å finne på nettsiden vår: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kunsten-fremfore-beklagelser

Mange var glade for Edvard Hoems forslag om å nedsette en komité som skal gå gjennom alle sider ved æresrettens arbeid i 1945 og legge fram en innstilling til neste årsmøte. Vi vil nedsette komiteen så fort som mulig, med mennesker med relevant kunnskap om foreningsrett og krigsoppgjøret.

Styret står fast ved at beklagelsen av æresrettens virke var riktig. Beklagelsen var aldri ment å skulle rehabilitere enkeltforfattere eller unnskylde antisemittisme. Styret, som årsmøtet, stiller seg bak en ny gjennomgang av materialet som omhandler æresretten, og er åpne for at denne vil kunne belyse nye og viktige sider ved æresrettens virke.  

På nettsiden vår kan en finne mer informasjon om årsmøtet og saken rundt Forfatterforeningens æresrett og den kommende granskningskomiteen.

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/arsmotet-i-et-notteskall-4#.XJuCPUnsasc

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/granskningsgruppe-skal-gjennomga-aeresretten

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/dnfs-unnskyldning-er-prinsipiell-og-retter-seg-mot-aeresrettens-virke-ikke-mot-forfatterne

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kunsten-fremfore-beklagelser

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kunsten-holde-pa-det-prinsipielle

https://www.forfatterforeningen.no/search/content/%C3%A6resrett

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/dnf-apner-ikke-medlemmer-og-observatorer-i-det-litteraere-rad

Det var også mye annet som skjedde i løpet av de to årsmøtedagene. Til tross for at møtet var forskjøvet en time og vi måtte ha stram regi for å komme i havn, ble det tid til debatt og å fremme ulike syn. Heldigvis strakk debatten om medlemskriteriene seg over to dager. Underveis tenkte jeg flere ganger at det var umulig å spå hvilket alternativ til nye opptaks- og medlemsbetingelser som ville få flertall.

arsmotet_2019_0.jpg

Resultatet av diskusjonene på årsmøtet er at det nå er mulig å velge inn ett ikke-medlem til stipendkomiteen/Det litterære Råd. Dagens praksis med å åpne opp for at observatør med saklig grunn kan delta på rådsmøter ble formalisert. Det skal også opprettes en separat opptakskomité mens Rådet fortsetter som rendyrket-  stipendkomité. 

Styrets begrunnelse for forslaget til opptakskomite var å tydeliggjøre, både utad og innad, at stipend og opptaksarbeid er to ulike vurderinger. Slik som også Kristine Næss, som tok initiativet til denne endringen på årsmøtet i fjor, fremholdt i sin argumentasjon.

Det var et klart flertall på Forfatterforeningens årsmøte for å beholde skjønnsvurderingen av nye medlemmer. Skjønnsvurdering av kunst, står helt sentralt i norsk kunst og kulturliv. Og ikke minst når det kommer til stipendtildelinger. For skjønnlitteraturen er det vårt litterære råd som står for den skjønnsvurderingen. Forfatterforeningens årsmøte ga sin tilslutning til fortsatt vurdering av medlemskapssøknader ut fra kunstfaglig kompetanse, men vurderingene i opptakskomiteen og stipendkomiteen vil ha ulike formål.

Vi delte ut Tarjei Vesaas debutantpris til Lars Svisdal, jeg vil gratulere ham igjen, og jeg gleder meg til å følge forfatterskapet hans.

Ytringsfrihetsprisen ble i år tildelt Sumaya Jirde Ali.

Det var sterkt å se alle de godt over hundre medlemmene reise seg og gi Jirde Ali en varm og lang applaus. Og det var sterkt å høre hennes tale hvor hun beskrev hvordan det føltes å motta beskjeden om at hun var mottaker av årets pris, hun sa at det gjorde henne bekymret. Hun forutså hvordan sjikane og trusler ville øke etter offentliggjøringen av pristildelingen. Jeg var i kontakt med Jirde Ali i dag, og hun forteller at hun «ligger lavt». Forfatterforeningen har fått tilbakemeldinger som uttrykker glede over tildelingen til Jirde Ali, men også e-poster og meldinger på sosiale medier med usaklig og sjikanøst innhold.  

I handlingsprogrammet vi vedtok søndag, er det nedfelt at Forfatterforeningen skal følge opp vinnere av foreningens ytringsfrihetspris. Vi vil følge opp Sumaya.

Takk til dere som deltok på årsmøtet, og takk til alle som bidrar til å gjøre det høyt under taket og skape bra debattklima i Forfatterforeningen!