Tanums kvinnestipend til Anne Helene Guddal

Guddal får 50000 kroner, og ei grunngjeving, som mellom anna skriv dette om skrivaren og skrifta: «Guddal opphever på mange måtar skiljet mellom den individuelle…

Foto: Mathias Dambolt. Rettigheter tilhører Kolon Forlag

Guddal får 50000 kroner, og ei grunngjeving, som mellom anna skriv dette om skrivaren og skrifta:

«Guddal opphever på mange måtar skiljet mellom den individuelle og den kollektive lidinga. Det poetiske eg-et har ein radius som rekk langt utover seg sjølv, og «einsemda», slik ho blir omskrive er alt anna enn privat. Ho viser til eit felles menneskeleg grunnvilkår, og kan vera politisk …»