Tanums kvinnestipend til Maria Kjos Fonn

Juryen mener at både romanen «Kinderwhore» fra 2018 og novellesamlingen «Dette har jeg aldri fortalt til noen» fra 2014 vitner om en begavet forfatter som…

maria_kjos_fonn

Juryen mener at både romanen «Kinderwhore» fra 2018 og novellesamlingen «Dette har jeg aldri fortalt til noen» fra 2014 vitner om en begavet forfatter som skriver kompromissløst, innsiktsfullt og har et stort talent.

Gjennom en rekke kunnskapsrike og engasjerte essays og artikler har hun dessuten allerede rukket å vise at hennes register som skrivende strekker seg utover fiksjonen.

Tanums kvinnestipend deles årlig ut til en kvinnelig forfatter i begynnelsen av sin litterære karriere. Mottakerne utnevnes av Den norske Forfatterforenings litterære råd, og stipendet ble opprettet i anledning foreningens 100-årsjubileum i 1993. Stipendet er på 50 000 kroner, og gis fra Tanum bokhandel.