Tar opp kampen mot Storytel

Forlagssjef i Lydbokforlaget, Ann-Kristin Vasseljen (bildet), går langt i å antyde at norske forfattere vil få en større del av strømme-bokkrona. – At det nå…

ann-kristin_vasseljen_foto_terese_aalborg

Forlagssjef i Lydbokforlaget, Ann-Kristin Vasseljen (bildet), går langt i å antyde at norske forfattere vil få en større del av strømme-bokkrona. – At det nå etableres flere abonnementstjenester for lydbøker viser at det er nødvendig å få på plass en avtale om dette mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen så raskt som mulig. Vi regner med at også Forleggerforeningen nå ser seg tjent med det, sier Løvåsen. 

– Utviklingen de siste årene viser at stadig flere konsumerer litteratur via øret. Det er viktig at norske lesere og lydbokbrukere får enkel og praktisk tilgang til bøkene. Vår nye tjeneste vil bli et viktig supplement i dagens norske bokmarked, sier forlagssjef i Lydbokforlaget, Ann-Kristin Vasseljen. – Med dagens teknologi når lydbøker lenger ut enn tidligere, lydbøker skaper flere lesere og kundene etterspør flere måter å lytte til lydbøker på. 

Foreløpig er det uklart hva tjenesten skal hete. Ann-Kristin Vasseljen sier til Forfatterforeningens nettsted at de håper å ha tjenesten på plass innen utgangen av året, men at abonnementspris og andre detaljer ikke er klart ennå. Hun tror imidlertid ikke at strømming vil overta for stykksalg av lydbøker, men være et supplement for en ny kundegruppe.

– Vi skal først og fremst konkurrere på innhold, sier Vasseljen. – Vi har en unik portefølje av norske forfattere. Men det er klart at pris er et viktig parameter.   

Lydbokforlaget tar nå opp konkurransen med Storytel om norske strømmekunder. (Faksimile: Lydbokforlaget.no)

Tjenesten vil være en del av Lydbokforlaget. Det etableres med andre ord ikke et nytt selskap. 

– Vi har valgt å gjøre det selv, sier Vasseljen. – Vi kutter ut flere mellomledd i verdikjeden, som gjør at det blir mer igjen av bokkrona.

Storytel – som er blitt kalt litteraturens svar på musikkstrømmetjenesten Spotify – har så langt vært enerådende på det norske markedet om strømming av lydbøker. Bare noen få prosent bruker ebok-delen av tjenesten – det er strømmingen av lydbøker som har tatt fullstendig av. 

Så langt har Storytel fått over 20.000 abonnenter som betaler 169 kroner i måneden for å kunne lytte til tusenvis av tilgjengelige lydbøker. Nærmere 5000 av av de 30.000 lydbøkene og ebøkene i Storytel, er skrevet av norske forfattere. Cappelen Damm eier 50 % av Storytel, og Forfatterforeningen har ligget i harde forhandlinger med forleggerne om å presse opp forfatternes andel av bokkrona når lydbøker strømmes. 

Nå får altså Storytel konkurranse fra Lydbokforlaget, som er Norges ledende lydbokforlag. Forlaget ble etablert i 1987 og eies 50/50 av Gyldendal og Aschehoug. I fjor omsatte de for 48 millioner kroner. 

Storytel har over 20.000 abonnenter i Norge. (Faksimile: Storytel.no)

– Cappelen Damm forhandler med seg selv om hvor mye Storytel skal ha av kaka, sier Forfatterforeningens leder, Sigmund Løvåsen. – På den måten kan de presse forfatternes royalty ned og tjene mer på konsernnivå. Lydbokforlagets modell ser ut til å hindre muligheten for slik misbruk av eiermakt. Forfatterforeningen vil nå arbeide for at forfattere som vil tilby bøkene sine i den nye tjenesten skal få bedre vilkår enn de får gjennom Cappelen Damm og Storytel.

  • LES MER: Forfatterforeningen krever bedre betaling fra Storytel: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/forfatterforeningen-krever-bedre-betaling-fra-storytel#.V8X3nSiLRhE
  • LES MER: Forfatterne får smuler fra strømmetjenestene: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/forfatterne-far-smuler-fra-strommetjenestene#.V8X3oSiLRhE

DnF: – Storytel tar opp mot 50 % av abonnementsinntektene, noe som presser forfatterens andel av bokkrona ned. Vil Lydbokforlagets nye tjeneste ta en like stor andel av inntektene – på bekostning av forfatterne?

– Vilkår og betingelser får vi komme tilbake til, sier forlagssjef i Lydbokforlaget, Ann-Kristin Vasseljen. – Dette er en krevende forretningsmodell med store investeringer. Men ja, jeg mener at norske forfattere vil få en større andel av bokkrona med vår modell. Og vi vil ha med alle som vil være med av forfattere og forlag. 

– Hvordan ser dere for dere fremtidens fordeling hva gjelder fysisk/digital lydbok vs strømmet lydbok? 

– Det er vanskelig å si. Leserne og lyttere avgjør hvordan de vil konsumere lydbøker. Det viktigste for oss er at bøker blir lest og lyttet til. Vi vil åpne for en ny mulighet hvis kundene foretrekker dette her. Men Lydbokforlaget kommer fortsatt til å satse tungt på stykkprissalg. 

– Dette er utvilsomt et forsøk på å ta opp konkurransen med Storytel? 

– Vårt mål er at våre forfatteres titler skal ha et langt liv og nå ut til flest mulig. Vi håper at dette er en ny måte å nå ut til nye kunder. Vi er ikke så overrasket over Storytels suksess med lyd som medium. Lydbøker fanger et bredere publikum enn eboken. 

Den norske Forfatterforenings leder Sigmund Løvåsen hilser Lydbokforlagets initiativ velkommen.

– Det er positivt at det kommer tjenester som utvider lydboktilbudet til norske lesere og lyttere, sier Løvåsen. – Storytel har stort sett vært forbeholdt forfattere som gir ut på Cappelen Damm. Med Lydbokforlagets nye tjeneste vil flere forfattere nå ut med lydbøkene sine.
 
Løvåsen sier at Cappelen Damm lar sin egen tjeneste ta opptil halvparten av abonnementsinntektene før de deler resten med forfatterne 80/20 i forlagets favør. – Lydbokforlaget går etter hva vi forstår for en mer rettferdig deling av kaka, sier han. – Det lover godt. Men hva forfatteren ender opp med i inntekt er avhengig av flere faktorer, blant annet abonnementspris, antall lyttinger, royaltyprosent og antall abonnenter.
 
– Til slutt handler det om hva forfatteren sitter igjen med i kroner og øre, påpeker DnF-leder Løvåsen. – Koster et abonnement 169 kroner i måneden, som det gjør hos Storytel, stikker staten av med 34 kroner i moms. Det er uholdbart at de som lager innholdet, forfatterne, skal ha mindre enn staten. Forfatterne kan ikke godta å få en tier hver gang noen lytter til ei bok. Forfatteren er i dag den som sitter igjen med minst, mens staten, forlagene og tjenestene stikker av med penga. Når forfatteren mottar en så liten andel av inntektene, er det i realiteten forfatterne som betaler både for tjenesten og forlagets investeringer.
 
– Cappelen Damm eier Storytel og forhandler dermed med seg selv om hvor mye Storytel skal ha av kaka, påpeker Løvåsen. – På den måten kan de presse forfatternes royalty ned og tjene mer på konsernnivå. Lydbokforlagets modell ser ryddigere ut når det gjelder dette. Forfatterforeningen vil nå arbeide for at forfattere som vil tilby bøkene sine i den nye tjenesten skal få bedre vilkår enn de blir tilbudt av Cappelen Damm og Storytel.
 
– At det nå etableres flere abonnementstjenester for lydbøker viser at det er nødvendig å få på plass en avtale om dette mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen så raskt som mulig. Vi regner med at også Forleggerforeningen nå ser seg tjent med det, sier Løvåsen.