Tekst som dugnadsbidrag

Det er grunn til å minne om at ingen har rett til «å dele» eller publisere andres vernede åndsverk på en måte som gjør at…

boker

Det er grunn til å minne om at ingen har rett til «å dele» eller publisere andres vernede åndsverk på en måte som gjør at verket blir tilgjengelig for alle. Selv om du deler egen tekst eller gir andre samtykke til å bruke din tekst gratis, så husk at slik deling og offentliggjøring på sosiale medier innebærer at du mister kontroll over verket. For alltid. Når teksten først ligger ute til fri benyttelse, vil du sannsynligvis også tape fremtidige inntekter på verket, da interesserte i fremtiden vil hente det fra nettet og bruke det fritt, også i sammenhenger der du ellers ville ha blitt spurt og ha fått vederlag. Og selv om disse tiltakene er ment å være midlertidige, vil spredningen i det offentlige rom innebære at teksten vil leve sitt eget liv, med eller uten tittel, med eller uten forfatterens navn.