Thorleif Dahls pris til Victoria Kielland

Victoria Kielland er tildelt Thorleif Dahls pris 2022.

Thorleif Dahls pris tildeles både som en betimelig påskjønnelse og forhåpentlig som inspirasjon til videre arbeid i diktningens tjeneste.

Prisen tildeles forfattere eller oversettere som gjennom sitt arbeid styrker litteratur av høy språklig kvalitet skrevet på riksmål/bokmål. Prisen består av 100 000 kroner og en statuett av kunstneren Merete Sejersted Bødtker.

Årets jury består av Tom Lotherington (leder), Christine Amadou, Christian Janss, Hilde Susan Jægtnes og Kaja Schjerven Mollerin

Utdelingen skjer på Målstova, Nasjonalbiblioteket, onsdag 12. oktober.

Thorleif Dahls Pris ble opprettet i 1982 av stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek og Det Norske Akademi for Språk og Litteratur.

Blant tidligere vinnere kan nevnes: Tore Rem, Kaja Schjerven Mollerin, Jan Erik Vold, Liv Køltzow, Merethe Alfsen, Kai Skagen, Arne Ruste, Jan Kjærstad, Espen Stueland, Beate Vibe, Torstein Bugge Høverstad og Ingvar Ambjørnsen.