Ti fikk Oslos krisepakke-stipend

Oslo kommune har satt av 6,2 mill. kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Formålet er å styrke…

uten_navnxxx

Oslo kommune har satt av 6,2 mill. kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon. Midlene skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde.

Stipendkomiteen for forfattere var sammensatt av medlemmer fra Den norske Forfatterforenings litterære Råd samt Norsk Barne- og Ungdomsbokforfatteres faglige Råd og behandlet 184 søknader.

Følgende forfattere fikk tildelt stipend på kroner 19 500 hver:

 

Hans Petter Blad

Kirsti Blom

Nora Dåsnes

Jon Ewo

Jens M Johansson

Erling Kittelsen

Erland Kiøsterud

Lena Lindahl

Tharania Rajah

Therese Tungen