Tid for tilbakeblikk #4

Kor blei det av dei i alt mylderet, spurde Dagsavisen om debutantane av året. Her var dei i alle fall: På Litteraturhuset i byrjinga av…

Kor blei det av dei i alt mylderet, spurde Dagsavisen om debutantane av året. Her var dei i alle fall: På Litteraturhuset i byrjinga av desember, introdusert av etablerte forfattarar som Knut Faldbakken, Johan Harstad, Anne Oterholm, Tone Hødnebø, Brit Bildøen, og Mona Høvring. Ein av årets debutantar, Ida Zachariassen Sagberg, har lånt oss desse bildene, av dei etablerte forfattarane, i same rekkefølgd som dei var nemnt: