Til kamp for kulturen

Kulturkampens nettsted: www.kulturkampen.no Bjerkestrand legger ikke skjul på at han støtter de rødgrønnes kulturpolitikk – ikke minst regjeringens forpliktende løfte om å bruke 1 %…

arnfinn_bjerkestrand
  • Kulturkampens nettsted: www.kulturkampen.no

Bjerkestrand legger ikke skjul på at han støtter de rødgrønnes kulturpolitikk – ikke minst regjeringens forpliktende løfte om å bruke 1 % av statsbudsjettet til kultur – men Kulturkampen er ingen partipolitisk aksjon.

Kulturkampens formål er å fremme kultur som en viktig valgkampsak frem mot stortingsvalget i september 2013. Kulturkampen vil sette kunst- og kulturpolitikken på dagsorden. En del av Kulturkampens prosjekt er et såkalt kulturopprop, som kunstnere inviteres til å signere.

– Hva er kulturoppropet?

– Oppropet ble første gang lansert av Kulturkampen i forbindelse med Stortingsvalget 2009.  Kulturkampen har som formål å fremme kultur som en viktig valgkampsak frem mot Stortingsvalget 2013.  Oppropet i år går ut på i første rekke på å bevare et livskraftig kulturtilbud til alle, sier Arnfinn Bjerkestrand, en av initiativtagerne til Kulturkampen.

– Hva håper dere å oppnå med et slikt opprop?

– Vi ønsker å sette kulturpolitiske saker på dagsorden. Det er viktig å vise at kulturpolitikken også er en del av realpolitikken og at det er viktige skillelinjer også her.

– Følger politikerne opp med penger?

– Kulturløftet 3, som de rødgrønne står bak, programfester en fortsatt vekst i kulturbudsjettet gjennom den såkalte «1 %».  Frp har varslet betydelig kutt i kulturbudsjett samtidig som Høyre har varslet kutt i pressestøtta og vil avvikle den viktige bokloven. Ingen kunstner eller kulturarbeider som kan forholde seg likegyldig til disse sakene.

– Høstens valg har i liten grad handlet om kulturspørsmål. Hva skiller de rødgrønne og de borgerlige hva gjelder kultur generelt og litteratur spesielt?  

– Det går et tydelig skille mellom de rødgrønne som har lansert Kulturløfte 3 som er en forpliktende videre styrking av kunst og kultur.

 

  • Les mer om Kulturløftet her: http://tinyurl.com/n4zhe9j

– Hvis noen ønsker å underskrive oppropet – hva gjør de?

– Det gjør de ved å klikke seg inn på www.kulturkampen.no eller på vår facebookside https://www.facebook.com/kulturkampen. Kulturkampen er også på twitter.

Her er ordlyden i kulturoppropet:

Et livskraftig kulturliv, med gode kulturtilbud for alle, er nødvendig for å skape et inkluderende samfunn basert på likeverd og demokrati.

Kunst og kultur er grunnleggende goder som skal tilfalle alle i samfunnet. Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen har gitt en historisk kultursatsning, med en dobling av kulturbudsjettene.

Kun de rødgrønne partiene har lovet 1 prosent av statsbudsjettet til kultur. Med de rødgrønne partiene vil kulturbudsjettet vokse i takt med statsbudsjettet.

Aldri har skillelinjene i kultur-politikken vært klarere enn ved årets Stortingsvalg. En borgerlig regjering med et sterkt Frp, vil kunne stoppe kulturløftet.

Vi støtter et fortsatt kulturløft i neste stortingsperiode, til beste for publikum, barn og unge, det frivillige kulturlivet, kulturarbeidere og den profesjonelle kunsten.