Aktuelt

Tilbyr medlemmene webinar-foredrag

Det ene foredraget blir en kommentar fra forskerne fra Høgskulen i Volda som har levert rapport om innkjøpsordningene under Kulturrådet. Det andre foredraget vil omhandle…

arsmotet_2019_2

Det ene foredraget blir en kommentar fra forskerne fra Høgskulen i Volda som har levert rapport om innkjøpsordningene under Kulturrådet.

Det andre foredraget vil omhandle Æresrettsutvalgets innstilling, avlevert mars 2020 og opprinnelig planlagt framlagt på Årsmøtet i mars 2020. Utvalgsleder Geir Woxholt vil sammenfatte de viktigste funnene i rapporten.

  • Æresrettsutvalgets innstilling finner du her: https://forfatterforeningen.no/files/aeresrettsutvalgets_rapport_2020.pdf

Medlemmene inviteres til å sende inn spørsmål til utvalget før presentasjonen spilles inn. Presentasjonen og svar på innsendte spørsmål vil bli tilgjengelig på DnFs  nettsider medio november.

Siden årsmøtet 2020 ikke lar seg gjennomføre, og i tråd med årsmøtevedtak fra årsmøtet 2019, velger vi å gjennomføre det på denne måten slik at saken ikke skal måtte vente til årsmøtet 2021. Vi gjør gjerne plass til en diskusjon når medlemmene er samlet i 2021. 

Årsmøtevedtaket fra 2019 lyder: «Årsmøtet i DnF vil at styret skal setta ned ei granskningsgruppe som skal gå gjennom alle sider ved æresrettens arbeid i 1945 og legg fram ei innstilling til neste årsmøte.»

Spørsmål som skal rettes til Æresrettsutvalget kan sendes på e-post til post@forfatterforeningen.no eller pr post til Den norske Forfatterforening, postboks 1779 Vika, 0122 Oslo. Spørsmålene må være oss i hende senest 19.oktober.