Tirsdag 16. oktober kl. 13 utløper fristen for å søke stipend

Du kan søke stipend her: https://forfatterforeningen.no/stipend Merk at dersom du søker elektronisk vil du få opp en bekreftelse på skjerm på innsendt søknad. Får du…

mynter_penger

Du kan søke stipend her: https://forfatterforeningen.no/stipend

Merk at dersom du søker elektronisk vil du få opp en bekreftelse på skjerm på innsendt søknad. Får du ingen bekreftelse, er det viktig at du tar kontakt med sekretariatet på  post@forfatterforeningen.no med en gang.

Det vil fortsatt være mulig å søke stipendene på papirskjema, dette får du ved å henvende deg til sekretariatet post@forfatterforeningen.no. Nordisk forfatterstipend og Seniorstipendet kan kun søkes i brevs form (papir eller e-post).

Statens stipend kan du søke her: https://www.kulturradet.no/stotteordninger?categoryIds=11642

Vi minner også om at praksis er endret slik at forfattere som har fylt 67 år nå kan søke arbeidsstipend.