Tjener mer på andre oppdrag enn skriving

Forfattersentrum har videreformidlet forfatterhonorar på 42,7 millioner kroner i år, melder Klassekampen.  De samlede inntektene i de fire kunstbransjene musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst…

pengesekk

Forfattersentrum har videreformidlet forfatterhonorar på 42,7 millioner kroner i år, melder Klassekampen. 

De samlede inntektene i de fire kunstbransjene musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst var 14,2 milliarder kroner i fjor.  Inntektene fra visuell kunst og litteratur gikk litt ned. Boksalget i litteraturbransjen utgjør 97 prosent av de samlede inntektene, men arrangementsinntektene øker. 

  • Les Klassekampens artikkel i sin helhet og les mer om Demian Vitanzas erfaringer:  https://www.klassekampen.no/article/20191216/ARTICLE/191219977

I dag presenteres rapporten «Kunst i tall 2018», som er utført av Rambøll for Norsk kulturråd. Rapporten tar for seg kunstmarkedets økonomiske utvikling.

Når det gjelder litteraturbransjen, er det fortsatt inntekter fra boksalg som er den klart største inntektskilden. I 2018 var denne summen på 5,8 milliarder kroner.

Dette var imidlertid en nedgang på 5,3 prosent fra 2017, da omsetningen var 6.1 milliarder kroner.

Ifølge «Kunst i tall» er såkalte framføringsinntekter den eneste kategorien som gikk fram i 2018. Dette bildet bekreftes av Ingvild Christine Herzog, som er styreleder for Norsk Forfattersentrum.

Medlemsorganisasjonen har siden 1968 jobbet for å skape kontakt mellom forfattere og publikum. Som en del av dette arbeidet, står Forfattersentrum for fakturering og utbetaling av forfatterhonorarer. De siste årene har det vært en stor økning i utbetaling av disse honorarene. Mens den totale utbetalingen var på 15,9 millioner kroner i 2009, er den foreløpig på 42,7 millioner kroner i år.

– Beløpet har økt hvert år, men aldri så mye som fra 2018 til 2019, sier Herzog til Klassekampen.

Hun understreker at 2019 har vært et spesielt år for norsk bokbransje. Tidligere i høst var Norge hovedland under den store bokmessa i Frankfurt, og her hjemme har Nasjonalbiblioteket sammen med resten av bokbransjen arrangert Bokåret 2019. Herzog anslår at disse satsingene har gitt om lag 10 prosent vekst i honorarer til forfattere.

Hun bekrefter at forfattere kan tjene mer på oppdrag enn på boksalg. – Ja, absolutt. Noen forfattere har så mange oppdrag at det utgjør en liten årslønn, sier Herzog til KK.