Tombola Rebolledo Pedersen

    Kursivert tekst: Intervjuerens spørsmål. Vanlig tekst: Torgeir Rebolledo Pedersens svar.    Hva betyr det at du skal loddes ut? Og er det din…

Torgeir Rebolledo Pedersen (bak) leser for bl.a. Aina Basso (t.v) © Mette Karlsvik 2011

 

 

Kursivert tekst: Intervjuerens spørsmål.
Vanlig tekst: Torgeir Rebolledo Pedersens svar. 
 
Hva betyr det at du skal loddes ut? Og er det din idé?
 
Nei da, det var ikke min idé

Jeg ble spurt av Selma Lønning A

Men har hatt endel oppdrag for privatpersoner/
"kulturklubber"/litterære salonger- aktige hjemmhos- arrangementer

etterat folk har henvendt seg via Forfattersentrum.
 
Det er betryggende å vite at Forfattersentrum er inne i bildet, 
da vil jeg tro at det finnes rammer i tid og rom,
at du ikke gjør deg selv grenseløs. Eller?
 

Det er krevende, noe nervepirrende, aå absolutt spennende

Men jeg har aldri blitt loddet ut

Det er jo vanligvis ikke en lyrikers lodd

Ja, hva de bruker meg til blir jo ikke avtalt på forhånd

så her kan alt hende, både bokstavelig og metaforisk

Nesten alltid bir jeg tilbudt godt og raust med drikke, dog har snøvling

og lalling aldri forekommet.

 
Hva er i dette for deg? 
 
Jeg liker å få reaksjoner på diktene mine

de trenger ikke være etydig hyllende,
de kan være spørrende, og også provoserende,
det liker jeg å kunne takle (i beste fall)

Jeg liker stort sett mennesker, og utfordres av forventninger

Jeg liker ikke å undervurdere folk, derfor er mitt credo:
Det er utrolig hva folk vil ha (også av dikt) hvis de får vite mer

altså blir informert/opplyst der to metaforer kortslutter (f.eks)