Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/2/6/4/czhnsdg2t/webroots/r1168646/wp/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987 Tommelen opp fra DnF og NSO for Anniken Huitfeldt-utvalg som skal utrede fastpris på bøker - Den norske Forfatterforening

Tommelen opp fra DnF og NSO for Anniken Huitfeldt-utvalg som skal utrede fastpris på bøker

Både Forfatterforeningens leder Anne Oterholm og Norsk studentorganisasjons (NSO) leder Anne Karine Nymoen roser kulturminister Anniken Huitfeldt for at hun setter ned et uavhengig utvalg som skal utrede fastpris på bøker. Utvalget skal blant annet se på utviklingen i andre land. I vår ble Sveits det niende landet i Europa som har lovfestet fastpris på bøker.

22

Både Forfatterforeningens leder Anne Oterholm og Norsk studentorganisasjons (NSO) leder Anne Karine Nymoen roser kulturminister Anniken Huitfeldt for at hun setter ned et uavhengig utvalg som skal utrede fastpris på bøker. Utvalget skal blant annet se på utviklingen i andre land. I vår ble Sveits det niende landet i Europa som har lovfestet fastpris på bøker.

– Det vi nå vil ha utredet, er hva som skal skje etter 2014. Utvalget skal se på om vi skal fortsette med unntak fra konkurranseloven, og om vi skal ha en type friprisregulering, om vi skal gå inn for fripris slik Sverige har, eller om vi skal ha en egen boklov slik de har blant annet i Frankrike, sier Huitfeldt til NTB.

– At Regjeringen ønsker å få gjennomført en uavhengig utredning av faste eller frie bokpriser, betyr at Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementets pressemelding i forbindelse med vår nåværende Bokavtale er satt på vent, sier Anne Oterholm. – Denne pressemelding varslet full liberalisering av det norske bokmarkedet gjennom innføring av frie bokpriser på fagbøker i 2012 og på skjønnlitteratur i 2014. Denne utredningen er et svært velkomment signal til hele bokbransjen som står sammen i arbeidet for en norsk boklov og fastpris på bøker. Ved å be om en slik utredningen, stiller man spørsmålstegn ved om FAD sitt ønske om full liberalisering av bokmarkedet, faktisk er det riktige. Utredningen som varsles er et skritt i riktig retning for alle som arbeider for at vi skal ha en mangfoldig skjønnlitteratur og faglitteratur på norsk.

– Dette synes vi er svært positivt. Det er viktig at fag- og lærebøker for høyere utdanning får en sentral plass i dette arbeidet, sier Anne Karine Nymoen, leder i Norsk studentorganisasjon. Norsk studentorganisasjon mener at fortsatt fastpris på fag- og lærebøker er viktig for å sikre gode vilkår for norsk akademisk litteratur. – Studentene velger helst norske bøker hvis de har muligheten og hvis de holder høy kvalitet. Derfor er det viktig at den norske lærebokproduksjonen sikres gode rammevilkår, sier Nymoen.