Tone Hansen ny leder i Kulturrådet

Tone Hansen er født 1970 i Kirkenes og oppvokst i Klæbu. Hun er kunstner, kurator, kunstskribent, redaktør og museumsdirektør ved Henie Onstad Kunstsenter (HOK). Hun…

tone_hansen_foto_oystein_thorvaldsen_hok

Tone Hansen er født 1970 i Kirkenes og oppvokst i Klæbu. Hun er kunstner, kurator, kunstskribent, redaktør og museumsdirektør ved Henie Onstad Kunstsenter (HOK). Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo i 1994-1998 og jobbet som stipendiat ved Statens Kunstakademi med prosjektet Megamonstermuseum 2003-2008. Før Tone Hansen ble direktør for HOK, hadde hun jobbet som kurator på samme sted i tre år. Hansen var ansvarlig redaktør for 'readeren': (Re) Staging the Art Museum og ansvarlig redaktør for Thousand Eyes: Media technology, law and aesthetics. Blant utstillingsprosjekter kan nevnes: i 2011 I oversettelsen med Saskia Holmkvist og World Rehearsal Court med Judy Radul, samt den retrospektive presentasjonen av Hito Steyerl i 2010. Tone Hansen var konstituert styreleder av Unge Kunstneres Samfund (UKS) fra 2003 til 2005. (Kilde: Wikipedia)

Det er i statsråd i dag oppnevnt fem medlemmer og to varamedlemmer til Norsk kulturråd for perioden 2016–2020. Kulturrådet får med dette fem nye faste medlemmer, mens den andre halvdelen av rådet som ble oppnevnt i 2013 fortsetter.
  
– Kulturrådet står sentralt i norsk kulturliv. Med Tone Hansen som leder løfter vi det visuelle feltet. Hun har vist seg som en sterk leder som kan ta rådet gjennom de endringsprosesser de nå står overfor. Samlet har det nye rådet bred kompetanse fordelt på ulike kunstfelt. Det er også balansert med hensyn til kjønn og geografi, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland om dagens oppnevning.
 
Norsk kulturråd har ti medlemmer og numeriske varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder og varamedlemmer, oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år, og er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.
 
Norsk kulturråd er et selvstendig kunst- og kulturfaglig organ som skal stimulere samtidens kunst- og kulturuttrykk over hele landet. Rådet har etter kulturrådsloven ansvar for å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet, og skal sikre tradisjonelle så vel som eksperimentelle kunstformer.
 
– Kulturrådet har mange spennende prosesser foran seg knyttet til kunstnerøkonomien, internasjonalisering og videreutvikling av festivalstøtten. Hansen har solid kompetanse, og jeg gleder meg til å samarbeide med henne framover.

– Det gleder meg også at den påtroppende lederen er opptatt av kulturlivets samfunnsrolle. Den internasjonale flyktningekrisen skaper stort engasjement og de som får opphold i Norge vil i årene som kommer også gi nye impulser til kulturlivet, sier kulturministeren.
 
Norsk kulturråd vil fra 1. januar 2016 ha følgende sammensetning:
 
Som rådsmedlemmer for perioden 1. januar 2016 – til 31. desember 2019 er følgende oppnevnt: 
 
Leder: Tone Hansen, Oslo (f. 1970). Direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, kurator og kunstskribent. Hansen har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo i 1994-1998 og jobbet som stipendiat ved Statens Kunstakademi med prosjektet Megamonstermuseum 2003-2009. Hun var også arbeidende styreleder ved UKS – Unge Kunstneres samfund i Oslo i perioden 2002 – 2005 og har skrevet for en lang rekke magasiner og aviser om kunst.
 
Medlem: Martin Eia-Revheim, Oslo (f. 1973). Har siden høsten 2011 vært ansatt som hussjef for Sparebankstiftelsen DNBs bygg i Kvadraturen. Han var med på å etablere klubbscenen Blå i Oslo, har ledet Kongsberg Jazzfestival (2002-2005), vært orkestersjef i Kringkastingsorkesteret (2006-2009) og direktør for MIC Norsk Musikkinformasjon (2009–11). Han har hatt og har en rekke verv innenfor kulturlivet bl.a. som styreleder for Oslo filharmoniske orkester fra 2011-2015. Han var også oppnevnt som utvalgsmedlem for Kulturutredningen 2014.

 
Medlem: Maria Utsi, Harstad (f. 1981). Direktør for Festspillene i Nord-Norge. Har tidligere vært festivalsjef for Varangerfestivalen i Vadsø og daglig leder for Hermetikken næringshage i Vadsø. Utsi har masterstudier i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, og er nestleder i styret for Hålogaland Teater. Hun har også vært medlem Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene.
 

Medlem: Thorbjørn Gabrielsen, Stamsund/Lofoten (f. 1959). Kunstnerisk leder for Teater NOR og Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Magistergrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Tidligere teaterleder ved Nordland Fylkeskommune og kunstnerisk leder ved Nordland Teater (i 1992). Gabrielsen var tidligere styreleder for Danse- og teatersentrum, han var i referansegruppen for utredningen av Norsk kulturråd, og han er medlem i Norsk kulturråds Faglig utvalg for teater.

 

Medlem: Jorunn Veiteberg, Bergen / København (f. 1955). Dr.philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Fra 2002 til 2014 var hun professor II ved Kunsthøgskolen i Bergen med tilknytning til kuratorstudiet og teoritilbudet for tekstil og keramikk. Fra 2013 var hun gjesteprofessor ved Högskolan för design og konsthandverk ved Göteborgs Universitet. Veiteberg har også ledet forskningsprosjektet K-verdi innenfor Forskningsrådets program KULVER. Tidligere arbeidet hun som kritiker, kurator, forsker og redaksjonssjef for kunst og kultur i NRK.
 
Som varamedlemmer er oppnevnt:

1:  Rami Maktabi, Fredrikstad (f. 1968) har vært styremedlem i Fredrikstad Kunstforening  2005–2014 og i Norske Kunstforeninger i perioden 2009–2015; de to siste årene som styreleder. Han har utdannet designer fra England og har studert kunstformidling for barn og unge på Høgskolen i Østfold. Maktabi er selvstendig næringsdrivende, og etablerte i 2011 No13 contemporary, et prosjektbasert visningsrom for kunst i Fredrikstad. Han er nå ansatt i Østfold Kulturutvikling som produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken i Østfold.
 
2: Luba Kuzovnikova, Kirkenes (f. 1976) er kunstnerisk leder i Pikene på Broen og leder av festivalen Barents Spektakel. Luba Kuzovnikova er linguist fra Pomoruniversitetet i Arkhangelsk, og har studert kunsthistorie ved Utica College of Syracuse University i USA, Universitetet i Tromsø og i Københavns Universitet. Hun har også en mastergrad i Cultural Management fra Manchester University. Kuzovnikova ble første gang oppnevnt til Norsk kulturråd i 2012. 
 
Som rådsmedlemmer for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017 er oppnevnt:

Soon-Mi Chung, Oslo (f. 1952) er musiker og pedagog ved Barratt Due musikkinstitutt samt kunstnerisk leder av Barratt Dues Juniororkester. Hun har mottatt en rekke priser – herunder Norsk kulturråds ærespris for 2012 sammen med Stephan Barratt-Due.

Arne Fagerholt, Orkdal (f. 1964). Fagerholt er utdannet ballettdanser og koreograf og ansatt som kulturleder i Orkdal kommune. Fagerholt ble første gang oppnevnt medlem av rådet 1. januar 2012.

Anne Oterholm, Ås (f. 1964), er forfatter og utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo. Oterholt har arbeidet som kritiker og skribent. I perioden 2005 til 2012 var hun leder av Den norske Forfatterforening.

Anne Marit Noraker, Nord-Aurdal (f. 1971) har vært direktør ved Valdresmusea fra 2011. I perioden 1996-2011 var hun tilknyttet Oslo Byarkiv. Noraker er cand. mag. med etnologi, arkivkunnskap, historie og statsvitenskap. Hun er også billedkunstner.
 
Geir Haraldseth, Stavanger (f. 1977). Han er leder ved Rogaland Kunstsenter, utdannet ved The Center for Curatorial Studies i New York og Central Saint Martin’s i London. Han har også vært skribent for en rekke faglige tidsskrifter.
 
Som varamedlemmer er oppnevnt:  
 
Sven Åge Birkeland, Bergen (f. 1960). Leder BIT Teatergarasjen, dansebiennalen Oktoberdans og teaterbiennalen Meteor. Han fikk “Danseinformasjonens Ærespris” for 2010.
 
Roy Høibo, Suldal (1948). Avtroppende direktør ved Ryfylkemuseet. Han er magister i etnologi med støttefagene historie og norsk, og har skrevet en rekke bøker, artikler, utstillingsmanus, foredrag og utgreiinger. Høibo ble tilkjent professorkompetanse i 1999.
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Kristiansand (f. 1967). Seniorforsker og forretningsutvikler ved Agderforskning, utdannet Dr. art. ved Universitetet i Bergen. Kirsti Mathiesen Hjemdahl er også leder for bransjerådet for kulturnæringene som ble oppnevnt av Kulturdepartementet.