Torgrim Eggen: Viktige slag ligger foran oss!

Etter fire år som styremedlem i Forfatterforeningen trer nå Torgrim Eggen ut av vervet. Eggen har gjort seg bemerket både som forfatter og samfunnsdebattant. I…

Torgrim Eggen Foto Ekaterina Izmestieva

Etter fire år som styremedlem i Forfatterforeningen trer nå Torgrim Eggen ut av vervet. Eggen har gjort seg bemerket både som forfatter og samfunnsdebattant. I løpet av perioden har han ikke bare stått sentralt i kampen for høyere royalty for pocketbøker – han har også utgitt to romaner – «Hermanas» og «Jern» – og reportasjeboken «Manhattan. Historier om New York». For tiden arbeider han med en biografi om Axel Jensen.

Hvilke hovedinntrykk sitter han igjen med etter de fire årene i DnFs styre?

– Man får en nærhet til de interne prosessene som er ganske uvurderlig, sier Eggen. – Jeg vet mye mer om bransjen enn jeg gjorde før, og desto mindre om litteraturen, kunne man kanskje si.

– Hva har vært den viktigste utviklingen i bransjen i din tid i styret?

– I disse årene har vi opplevd en polarisering av bokbransjen, en økende kommersialisering og et klima jeg vil betegne som hardere. Det er relativt nytt at krimmen spiser all annen litteratur levende, for å generalisere innenfor det forsvarliges grenser. At digitaliseringen kommer inn som den ukjente X i dette klimaet, gir grunn til å følge våkent med.

– Hvilke råd vil du gi til dine etterfølgere i DnFs styre?

– Følg med, vær offensiv, ta krangelen på vegne av oss andre. Forfatterforeningen har ikke utspilt sin rolle, og det ligger viktige slag foran oss.

Foto: Ekaterina Izmestieva