Tormod Haugland blir Festspilldikter

Tormod Haugland har bakgrunn frå agronomi og biletkunst, og debuterte som skjønnlitterær forfattar i 1994 med romanen Under. Han har gjeve ut bøker i alle sjangrar sidan…

Tormod Haugland har bakgrunn frå agronomi og biletkunst, og debuterte som skjønnlitterær forfattar i 1994 med romanen Under. Han har gjeve ut bøker i alle sjangrar sidan då. Han har også vore ein del av forminga og drifta av Skrivekunstakademiet i Hordaland, mellom anna som skrivelærar. 

Annette Mattsson har ført penna i grunngjevinga for utmerkinga: 

«Årets Festspilldikter lodder dypt, med stort alvor og stor humoristisk sans. Han liker å utfordre og kan finne på å bryte ut i det performative med sang og komikk på scenen under opplesning av tekstene sine.
Tormod Haugland er for lengst ferdig med sceneskrekken, og han er heller ikke redd for å bryte med konvensjonene. Som den lekne og eksperimenterende forfatteren han er, har han utforsket flere skrivemåter, uttrykksmåter og publiseringsmåter, og skrevet innenfor de fleste sjangre. Etterhvert har han konsentrert seg mer om romanformen».

De litterære festspillene skjer i Bergen 22.– 23.mai 2020.