Tre forlag dømt, men gebyrene reduseres

Konkurransetilsynet mente forlagene har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress og utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Forlagene nektet å godta overtredelsesgebyrene de ble ilagt av…

sehesteds_plass

Konkurransetilsynet mente forlagene har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress og utvekslet konkurransesensitiv informasjon.

Forlagene nektet å godta overtredelsesgebyrene de ble ilagt av Konkurransetilsynet i mars i fjor. Oslo tingrett mener forlagene har samarbeidet, men reduserte gebyrene fra snaut 27 millioner kroner til 13,5 millioner kroner.

I dommen heter det blant annet :

«Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering – hvor hensynet til gebyrenes avskrekkende virkning også er tillagt vekt – har retten kommet til at Cappelen Damm og Gyldendal skal idømmes et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner hver, mens Aschehoug skal idømmes et gebyr på tre og en halv million kroner.»

Opprinnelig fikk Cappelen Damm et gebyr på 9,1 millioner kroner. Aschehoug ble ilagt et gebyr på 9,66 millioner kroner, og Gyldendal ble bedt om å betale 7,88 millioner kroner.

Det fjerde forlaget som ble ilagt gebyr for kartellvirksomhet, var Schibsted Forlag, men de valgte å betale sitt gebyr på nærmere 4,6 millioner, og avstå fra søksmål. Schibsted Forlag ble kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke i 2015, et år etter razziaene mot de fire forlagene.

– Vi tar Oslo tingretts dom til etterretning, selv om vi er overrasket over resultatet og uenig i konklusjonen. Vi vil nå gå grundig gjennom premissene sammen med våre advokater for å ta endelig beslutning om en eventuell anke, sier konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm i en melding til NTB.