Tre intense dager i voldgiftsretten

Voldgiftssaken og Mette Møllers avgang som generalsekretær er blant flere aktuelle temaer i Heidi Marie Krizniks lederbrev.

Av Heidi Marie Kriznik, leder i DnF

Kjære forfattere

Tvisten om fordeling av bibliotekvederlaget har i tre dager blitt belyst i Voldgiftsretten.

Siden voldgift er en privat rettergang der en tvist løses av en voldgiftsrett istedenfor av de alminnelige domstolene, er det ikke offentlig innsyn. Vi kan derfor ikke referere fra disse tre dagene, annet enn å si at det har vært tre intense dager med innledninger fra advokatene, vitneavhør fra saksøkerne (NBU, NDF og NO) og saksøkte (DnF på den ene siden og FF på den andre siden). Bibliotekvederlagets intensjon og formål har selvfølgelig stått sentralt. Vi er forespeila at dom vil falle om fire uker.

Mette Møller, som ressurs og partsrepresentant, advokat Anne Marie Sejersted og advokat Alexander Daae fra advokatfirmaet Kvale & Co har gjort et enormt stort stykke arbeid, både i forkant av og under disse tre dagene. Disse, og sekretariatet som har bistått hele veien, fortjener en stor, stor takk.

Mette Møller sin siste dag i foreningen er fredag 28.mai. Mette har gjort en uvurderlig innsats, og vi kommer til å savne henne stort. Vi skal markere hennes innsats og femten år i Forfatterforeningen, og vi kommer til å invitere henne til første fysiske årsmøte, slik at dere kan få takke henne av.      

Jeg vil ellers opplyse om at neste styremøte i Forfatterforeningen er fredag 21. mai. Kom gjerne med innspill og saker. En av sakene på dagsordenen er forhandlinger, vi har forhandla med forleggerne i over halvannet år med mål om å få på plass avtale om strømming av lydbøker i abonnementstjeneste. Vi møter også NRK til forhandlinger denne uka. I 2018 inngikk Forfatterforeningen, sammen med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, en prøveavtale med NRK. Den utgår 30.september i år. Vi må vurdere alle sider av denne. Målet må være at NRK bruker mer litteratur i alle sendeflater og utviser god litteraturkompetanse, og ikke minst gir forfatterne rimelig betalt.

Avslutningsvis vil jeg minne dere om at det fortsatt er mulig å søke kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, eller den som nå heter midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Det er mulig å søke frem til 1. juli. Husk at du må søke etterskuddsvis måned for måned. Flesteparten av de som har søkt har fått innvilget kompensasjon, så her er oppfordringa: Søk! Det er fortsatt næringsinntekt fra 2019 som er grunnlaget. Men situasjonen kan endre seg, så sjekk ut NAV sine sider, og informasjon på Forfatterforeningens nettside om hvordan du søker:  https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/forlenger-midlertidig-kompensasjonsordning-for-selvstendige-og-frilansere/

Følg med på nettsiden til Forfatterforeningen, og ta kontakt med oss om det er noe du lurer på eller ønsker å drøfte.

Heidi Marie