Tre kandidater til Biblioteksentralens formidlingspris

– Det har vært lærerikt, overraskende og morsomt, men også vrient å velge bare tre kandidater, sier juryen om sitt arbeid.  – Vi har sett…

biblioteksentralen_logo

– Det har vært lærerikt, overraskende og morsomt, men også vrient å velge bare tre kandidater, sier juryen om sitt arbeid. 

– Vi har sett mange tiltak som vitner om bibliotekenes forbilledlige og sammensatte arbeid med formidling. De tre finalistene er utmerkede eksempler på hvordan bibliotek jobber sammen med lokalmiljøet og aktivt bygger broer mellom bibliotekets innhold og innbyggerne i kommunen eller fylket sitt. De er fine representanter for bredden i bibliotekenes kunnskaps- og litteraturformidling. Vi mener tiltakene, helt eller delvis, kan overføres til andre bibliotek.

Juryen har bestått av forfatterne Åshild Eidem, Heidi Marie Kriznik og Bjørn F. Rørvik og oversetter Tommy Watz. 

Biblioteksentralens formidlingspris er en nyopprettet pris på 500 000 kroner som skal gå til et fremragende formidlingstiltak gjennomført av et skole-, folke- eller fylkesbibliotek. 

Vinneren blir kunngjort 11. mars under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.

Juryens begrunnelser:

Nord-Trøndelag leser høyt
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

Høytlesing er trolig det viktigste tiltaket for å skape lesere av kommende generasjoner. «Nord-Trøndelag leser høyt» er en bredt anlagt og storstilt kampanje for å fremme høytlesing og lesing i alle kommuner i Nord-Trøndelag. Det ambisiøse målet er at alle barn og foreldre i fylket skal nås med budskapet om verdien av å lese høyt for og sammen med barna. Kampanjen utmerker seg ved å bygge på et omfattende samarbeid mellom mange aktører, og involverer i tillegg til bibliotekarer, helsesøstre, barnehageansatte, lærere og forfattere, også ordførere og lokale kjentfolk som leseambassadører. På denne måten har et helt fylke gått sammen om å sette lesing på kartet. 

Litterær lunsj
Lørenskog bibliotek

Hvis fjellet ikke kommer til deg, må du komme til fjellet, kan Lørenskog bibliotek ha tenkt da de satte i gang tiltaket Litterær lunsj i 2013. I tillegg til å holde bokbad på biblioteket, tok de forfatterbesøkene til arbeidslivet og arrangerer nå på fjerde året lunsj med foredrag for ansatte ved Akershus universitetssykehus i samarbeid med sykehusets HR-avdeling. Tiltaket er et glitrende eksempel på utadrettet virksomhet og at samarbeid skaper et nytt publikum. Arrangementene er alltid godt besøkt, fra 120 til 400 publikummere, også når forfatteren er mindre kjent. Tilbakemeldinger fra ansatte har vært at «dette er det beste personaltiltaket noensinne».

USAGT
Deichmanske bibliotek

USAGT kan være et startskudd for å få ungdom til å delta i samfunnsdebatten. Det uttalte målet til folkene bak tiltaket er å skape en debattarena for unge mennesker, slik Litteraturhuset i Oslo har fungert for det voksne publikummet. Det er ungdom selv som velger tema, finner debattdeltakere og organiserer debattene. Det er all grunn til å applaudere ambisjonene om at «debattbiblioteket» ikke bare skal bli en ny boltreplass for den middeladrende middelklassen, men også inkludere ungdom fra alle samfunnslag og med ulik bakgrunn. USAGT fremmer deltakelse og kan være en arena for integrering. Juryen ønsker også å trekke fram at USAGT arrangerer kurs i stemme- og kroppsspråk i forkant av debattkveldene. På denne måten får tiltaket en helhetlig ramme og et større nedslagsfelt enn den enkelte debatten. Vi tror vi kommer til å høre mer fra USAGT-ungdommene!