Trettebergstuen lover flere statlige arbeidsstipendier

Kulturminister Anette Trettebergstuen varsler en opptrapping av de statlige arbeidsstipendene til kunstnere, skriver Aftenposten. Statsråden gir nå Kulturdirektoratet i oppdrag å utarbeide prinsipper for hva som er en rimelig kunstnerlønn.

Anette Trettebergstuen. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

– Vi forplikter oss til å øke antall arbeidsstipendier og til å reforhandle vederlagsavtalen, sier Trettebergstuen til Aftenposten. Hun vil ikke tallfeste hvor mange nye stipender som kommer.

Les saken i sin helhet i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/kultur/i/69dBgQ/trettebergstuen-om-kunstnernes-vilkaar-markedet-sikrer-ikke-mangfold

– Arbeidsstipend er et knapphetsgode i dag, så det er veldig positivt at kulturministeren varsler en opptrapping, sier DnF-leder Brynjulf Jung Tjønn til avisen.

Skjønnlitterære forfatteres medianinntekt fra kunstnerisk virksomhet var i 2020 på 140.000 kroner. Forfatterforeningen er glad for at regjeringen vil utrede mulighetene for å opptjene pensjonspoeng fra de langvarige stipendene og at aldersgrensen for seniorkunstnere heves.

Departementet la fredag frem den såkalte kunstnermeldingen, kalt «Kunstnarkår»:

I år har 344 kunstnere fått statlig arbeidsstipend på rett i underkant av 300.000 kroner fra Kulturdirektoratet, skriver Aftenposten. Seks prosent av de som søkte fikk stipend. Siden 2021 er antallet arbeidsstipend økt med 120. Trettebergstuen mener tallene viser et stort behov for offentlig innsats.

– Markedet sikrer ikke mangfold i kunstuttrykkene. Det er derfor helt avgjørende med en styrking av kunstfeltet og kunstnerøkonomien, sier Trettebergstuen til Aftenposten.

Hun sier det er helt nødvendig også i et demokratisk perspektiv. Når inntektene er så lave er det bare de mest privilegerte som våger å satse på en karriere som kunstner. Trettebergstuen understreker at hun ser på kunstnere som «vanlige arbeidsfolk».

– Selv om kunstnere fyller livet vårt med innhold, sliter mange med å få betalt for arbeidet. Slik skal det ikke være, sier kulturministeren.

– De møter på noen særskilte utfordringer som gratisarbeid og underbetaling. Vi kan ikke forvente at kunstnere skal jobbe gratis. De har familier å forsørge, husleie- og strømregninger å betale på lik linje med andre arbeidsfolk, sier Trettebergstuen. Hun kan ikke nå si noe om hvor omfattende økning i stipendier hun ser for seg. – Nå legger vi frem meldingen for Stortinget og så skal den behandles der, sier statsråden.