Trine Skei Grande ny kulturminster

Trine Skei Grande er født i 1969 i Overhalla. Hun har vært leder i Venstre siden 2010 og har vært fast innvalgt på Stortinget fra…

trine_skei_grande

Trine Skei Grande er født i 1969 i Overhalla. Hun har vært leder i Venstre siden 2010 og har vært fast innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005. Fra 2001 til 2005 var hun fast møtende for statsråd Odd Einar Dørum. I stortingsvalget 2017 var hun Venstres førstekandidat i Oslo.

Hun gikk samfunnsfaglig linje ved Namsos videregående skole 1986–1988 og har grunnfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Trondheim fra 1989, mellomfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 1991 og grunnfag i historie fra Universitetet i Oslo fra 1992.

Grande var frilansjournalist i Namdal Arbeiderblad 1984–1988, lærer ved Hunn skole i Overhalla i 1989, adjunkt ved Levanger videregående skole 1992–1994, foreleser i sosialfag ved Høgskolen i Levanger i 1993, informasjonssekretær i Norsk Studentunion 1994–1995, generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag 1995–1997 og generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1997–1999.

I midten av 1990-årene flyttet hun fra Nord-Trøndelag til Oslo, hvor hun bor i dag.

Grande var leder i Nord-Trøndelag Unge Venstre 1987–1989, valgkampsekretær i Nord-Trøndelag Venstre i 1989, medlem av Unge Venstres sentralstyre 1989–1991, politisk sekretær i Venstre i 1990, kampanjesekretær i Unge Venstre i 1990, leder i Norges Venstrekvinnelag 1990–1992 og medlem av Nord-Trøndelag fylkesting 1991–1995. Grande var senere leder i Oslo Venstre 1997–2000, medlem av Oslo bystyre 1997–2003 og Oslos byråd for kultur og utdanning 2000–2001.

Grande var medlem av Venstres sentralstyre 1990–2000 og 1. nestleder 2000–2010 før hun ble valgt til ny leder etter Lars Sponheim i 2010. Grande er også parlamentarisk leder fra 2009, hvilket hun også var i perioden 2001–2005.

I 2017 var hun partiets førstekandidat til Stortingsplass fra Oslo foran Ola Elvestuen og Guri Melby.

Stortingskomiteer: 
2013–2017 medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité
2009–2013 medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
2009–2013 medlem i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen
2009–2013 medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen
2009–2013 medlem i Valgkomiteen
2009–2013 medlem i Fullmaktskomiteen
2005–2009 medlem i Familie- og kulturkomiteen
2005–2009 medlem i Valgkomiteen
2005–2009 medlem i Fullmaktskomiteen
2001–2005 medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
2001–2005 medlem i Den utvidede utenrikskomiteen
2001–2005 medlem i Valgkomiteen

(Kilde: Wikipedia)