Trine Stensen: – Fastpris er grunnpilaren.

Forfattere, forleggere og bokhandlere oppsummerer og konkluderer nå Boklovseminaret på Litteraturhuset. Først ute er Tom Harald Jenssen, som er nestleder i Den norske Forleggerforening, og er administrerende direktør i Cappelen Damm.
Først en kort introduksjon om fastpris:
Fastprissystemet innebærer at det er forlaget og ikke salgsleddet som setter prisen. Fastprisen gjelder i en begrenset periode. Per i dag er den begrenset til utgivelsesåret, og til 30. april året etter.
Jenssen spør:

Forfattere, forleggere og bokhandlere oppsummerer og konkluderer nå Boklovseminaret på Litteraturhuset. Først ute er Tom Harald Jenssen, som er nestleder i Den norske Forleggerforening, og er administrerende direktør i Cappelen Damm.
Først en kort introduksjon om fastpris:
Fastprissystemet innebærer at det er forlaget og ikke salgsleddet som setter prisen. Fastprisen gjelder i en begrenset periode. Per i dag er den begrenset til utgivelsesåret, og til 30. april året etter.
Jenssen spør:
– Hvorfor fastpris?
– Er vi på sammenbruddets rand, eller er "den norske modellen" en suksess?
Jenssen svarer:
– Nei, vi er ikke i er i en situasjon som vi ikke har vært i før: Vi har et solid grunnlag. Norge er på verdenstoppen i lesing og etterspørsel etter bøker.
– Fastpris er viktig fordi ingen vet på forhånd hvilke bøker som lykkes. God forlagsdrift om å ta vare på innholdsmessig innovasjon forutsetter intern krysssubsidiering. Det gjelder særlig i et lite språkområde som det norske, hvor markedet er kjennetegnet av å være smått.
Jenssen drar fram disse titlene som eksempler på smale titler som kanskje ikke ville blitt gitt ut med mindre man hadde reguleringsmidler som fastpris:
Jostein Gaarders Sofies Verden og J. K. Rowlings Harry Potter.
Jenssen ser på alternative systemer, og spør: "Hvorfor mener for eksempel Aftenposten og Konkurransetilsynet at Amazons lukkede salgsmodell er attraktiv?"
Jenssen kom også inn på vertikal integrasjon, med spørsmålet: Er det greit at forlagene eier bokhandlerne?
– For å hindre maktrabatter, ønsker han ikke-diskrimminerende distribusjonssystemer, sier Jenssen.
Trine Stenesen er direktør i Bokhandlerforeningen, og oppsummerer situasjonen i bransjen sånn:
– Det er ikke tilfeldig at Norge er på verdenstoppen i lesing. Litteratur er kultur. Bred tilgang til bøker styrker demokratiet. Det bidrar til å utvikle et levende, norsk språk. Fastpris er grunnpilaren. Det må fastslås i en lov som gjelder alle.